Mała Fara - Fara

Mała Fara

"Mała Fara" to uproszczona wersja programu. Zawiera ona:

 • Kartoteki osobowe i rodzinne oraz księgi: chrztów, komunijną, bierzmowanych, chorych, zapowiedzi, ślubów, zmarłych oraz jedną księgę wstąpień/wystąpień i konwertytów.
 • Wykazy rocznicowe tworzone na podstawie kartoteki osobowej i rodzinnej.
 • Raporty statystyczne tworzone na podstawie kartotek oraz ksiąg.
 • Bazę teleadresową parafii.
 • Formularz konkordatowy.
 • Moduły "Narzędzia", "Konfigurator" i "Serwis" pełniące funkcje narzędziowe w programie.


Jednak wersja ta oferuje jedynie minimalny zakres funkcji, tj:

 • Tworzenie nowych kart i wpisów w księgach.
 • Modyfikację danych.
 • Kasowanie danych.
 • Drukowanie list, kartotek, zaświadczeń i metryk.


W stosunku do "zwykłej" FARY wersja ta nie posiada

 • funkcji automatów służących do przyspieszania wpisywania danych,
 • filtrów służących do zaawansowanego wyszukiwania i przeglądania dużej liczby danych,
 • kreatora zestawień umożliwiającego tworzenie dowolnych zestawień danych i eksportowania wybranych informacji do arkuszy MS-EXCEL i plików MS-WORD,
 • kreatora kart osobowych umożliwiającego tworzenie nowych kart na podstawie kart już istniejących (np. dla dzieci),
 • pozostałych zaawansowanych funkcji i mechanizmów służących do szybkiego tworzenia i aktualizowania danych (funkcje aktualizacji kart osobowych danymi z kart rodzinnych oraz inne).


Jest to więc wersja przeznaczona dla:

 • bardzo małych parafii,
 • początkujących użytkowników, którzy w pierwszych latach eksploatacji i tak nie będą wykorzystywać zaawansowanych funkcji programu,
 • niedowiarków - czyli tych, którzy nie są do końca przekonani o przydatności takiego narzędzia w swojej pracy.


W każdej chwili można rozszerzyć ten zestaw do większego, większego dopłacając jedynie różnicę między cenami zestawów.


 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.