Wersja edukacyjna dla seminariów duchownych - Fara

Wersja edukacyjna dla seminariów duchownych

Wersja edukacyjna to bezpłatna wersja zawierająca pełny pakiet programu FARA 5.0. Program ten może być wykorzystywany tylko w seminariach duchownych i ewentualnych innych instytucjach i firmach realizujących program szkoleniowy z zakresu obsługi programu. Aby zamówić program prosimy wypełnić formularz zamówienia.


Proszę wypełnić formularz zamówienia na płytę CD z wersją edukacyjną programu FARA 5.0

Nazwa seminarium (*)


Adres pocztowy (*)


Osoba, na którą należy zaadresować przesyłkę (*)


e-mail


Ewentualne uwagi

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.