Ochrona danych w programie FARA - Fara


Zabezpieczenia danych i obsługa RODO w programie FARA

Opracowanie: Włodzimierz Kessler, SIGNUM-NET, Fara - oprogramowanie dla parafii

Logowanie:

Program FARA posiada system logowania pozwalający na uruchomienie programu tylko uprawnionej osobie znającej hasło dostępu.

Prawa dostępu:

Program FARA posiada system praw dostępu pozwalający przydzielić każdemu użytkownikowi dostęp tylko do wybranych elementów.

Szyfrowanie:

Dane w bazie programu FARA w wersjach 3.x, 4.0 i 5.0 są szyfrowane. Wersje starsze niż 3.0 zostały wycofane i nie są już dostępne.

Szyfrowanie danych w programie FARA

Lokalizacja danych:

Baza danych ma charakter stacjonarny - oznacza to, iż jest ona przechowywana na dysku komputera użytkownika lub w jego sieci lokalnej. FARA nie jest aplikacją internetową - dane nie są umieszczone na zewnętrznym serwerze.

FARA a Internet:

Ponieważ baza danych znajduje się na komputerze użytkownika, a nie na zewnętrznym serwerze dane nie są w żaden sposób przekazywane nigdzie przez Internet. Użytkownik ma obowiązek zabezpieczenia dostępu do komputera i miejsc składowania danych w formie papierowej, nie ma tu jednak problemu zabezpieczenia transmisji danych przez sieć Internetową, gdyż taka nie ma miejsca. Program może pracować bez dostępu do Internetu.

Użytkownik a producent programu:

Producent programu nie ma dostępu do bazy danych. Użytkownik instalując program FARA na swoim komputerze instaluje w nim pustą bazę danych, którą sam wypełnia. Producent programu nie ma dostępu do komputera użytkownika.

Historia wydawania dokumentów:

Każdy wydrukowany dokument jest automatycznie rejestrowany w specjalnym rejestrze historii drukowania. W każdej chwili można sprawdzić, jakie dokumenty były wydawane danej osobie, np. otwierając wpis w księdze chrztów można kliknąć w łącze historia drukowania i przejrzeć listę dokumentów związanych z księga Chrztów (np. świadectw) wydawanych tej osobie.

Historia wydawania dokumentów w programie FARA

Rejestrowanie wydawanych dokumentów w dzienniku korespondencji:

Po wydrukowaniu każdy dokument można zarejestrować w tzw. dzienniku korespondencji. Aby to zrobić należy kliknąć w ikonę korespondencje na pasku ikon w formularzu drukowania. Następnie w wyświetlonym okienku można uzupełnić dane, wpisując jako formę odbioru odbiór osobisty lub inny i kliknąć w ikonę zastosuj.

Rejestrowanie dokumentu w dzienniku korespondencji

W ten sposób dokument zostanie zarejestrowany, automatycznie zostanie mu nadany rok oraz numer aktu i stanie się widoczny w dzienniku korespondencji.

Pozycja na liście korespondencji

Wpis w dzienniku korespondencji można otworzyć i przejrzeć oraz ewentualnie dalej uzupełniać dopisując uwagi.

Wpis w dzienniku korespondencji programu FARA

Raport danych osobowych zarejestrowanych w programie dla karty osobowej i karty dysponenta grobu:

Z poziomu karty osobowej osoby oraz z poziomu karty dysponenta grobu można wydrukować raport zawierający informację o tym, jakie dane są zarejestrowane w systemie. Można tam również zaewidencjonować wszelkie fakty udostępniania tych danych, zgłoszenia żądania zmian oraz inne wpisy dotyczące danych tej osoby.

Rejestry RODO:

W programie FARA można też prowadzić elektroniczne rejestry udostępnień, żądań zmian i innych wpisów dotyczących ochrony danych osobowych dotyczących zarówno danych gromadzonych w systemie FARA jak i innych danych w formie papierowej.

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.