Fara: prawa autorskie - Fara


Prawa autorskie i pozostałe informacje prawne

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie, za wyjątkiem przedruków kopii publikacji obcych zamieszczonych w dziale "Ochrona danych osobowych" nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być ścigane prawnie.

 
Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem.
 

Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.

topografia okienkZastosowane w programie FARA:

  • schematy graficzne okien danych, funkcyjnych i okien informacyjnych,
  • topologia elementów,
  • układ graficzny,
  • rozmieszczenie elementów w oknach,
  • stylistyka ikon,
  • proporcje wielkości,
  • układy menu,
  • nazewnictwo tych elementów, które nie mają odpowiednika w rzeczywistych księgach i rejestrach kościelnych, a które zostały wprowadzone w programie Fara jako konstrukcja pomocnicza

nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.

Powoływanie się w pisemnych oraz ustnych materiałach marketingowych z nazwy na produkty konkurencyjne jest niezgodne z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlega sankcjom karnym.

 
Wszelkie przypadki rozpowszechniania przez osoby sprzedające produkty konkurencyjne nieprawdziwych informacji na temat programu Fara i jego możliwości w stosunku do innych produktów jako przestępstwo kryminalne stanowią podstawę dochodzenia personalnie roszczeń wobec osób dopuszczających się tych czynów także w sytuacji, gdy powodem stosowania nieuczciwych praktyk jest niewiedza, niepełna znajomość programu Fara oraz nieznajomość prawa.
 

Kopiowanie treści materiałów promocyjnych i szkoleniowych i zamieszczanie ich w innych materiałach bez zgody autorów i wskazania źródła jest przestępstwem i stanowić będzie podstawę dochodzenia roszczeń.

Zdjęcia produktów firmy STUDIO AGGA zamieszczone są na tej stronie za zgodą tejże i nie mogą być kopiowane ani w żaden inny sposób powielane na żadnych polach eksploatacji.

Właścicielem autorskich praw osobistych do programu FARA i wszystkich związanych z nim materiałów oraz wyłącznym dysponentem autorskich praw majątkowych jest firma SIGNUM-NET. Właścicielem autorskich praw osobistych i majątkowych do szaty graficznej programu FARA oraz opracowań graficznych produktów prezentowanych na tej stronie jest firma STUDIO AGGA.

Logo wystawy SACROEXPO oraz KOŚCIOŁY jest wykorzystywane za zgodą właścicieli praw do tych znaków towarowych z tytułu otrzymanych nagród na tych wystawach.

Marketing

Firma SIGNUM-NET nigdy nie stosuje tzw. telemarketingu, czyli telefonicznych akcji reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych.

Dane demonstracyjne

Wszystkie dane zawarte w wersjach demonstracyjnych programu oraz we wszelkich materiałach edukacyjnych są fikcyjne i powstały w firmie SIGNUM-NET.


SIGNUM-NET

STUDIO AGGA

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.