Ostrzeżenie przed oszustem - Fara

Ostrzeżenie przed oszustem

Z nieznanych mi powodów jakiś szaleniec pobrał ze strony www.fara.pl darmową wersję DEMO programu FARA z przykładowymi, fikcyjnymi danymi, wpisał w niej uwagi o "głupiej babie ze skrobankami, która sypia z Wojtyłłą i słucha tylko radia z ryjem" i innymi przezabawnymi hasłami "na poziomie", po czym zamieścił to na swojej stronie internetowej pod hasłem "Jakie kościół ma dane osobowe" !!!

Pomijając fakt dość prymitywnego chamstwa będącego raczej potwierdzeniem tezy, iż u niektórych ludzi w temperaturze wyższej niż pokojowa występuje zez rozkroczny a praca mózgu ustaje, moją litość budzi fakt, że dureń, który to zrobił przedstawia się jako dziennikarz (D Z I E N N I K A R Z) !!!!!!!!!.

Ponieważ polemizowanie z osobnikiem, dla którego szczytem wysiłku intelektualnego jest utrzymanie się w pozycji pionowej nie leży w mojej naturze, pominę milczeniem treść dopisanych przez oszołoma uwag - jako autor programu FARA muszę się jednak odnieść do zawartej przez szaleńca w tytule swojego artykułu sugestii, że są to dane pobrane z jakiejś kościelnej bazy danych. Oświadczam wiec, iż

dane zawarte na tej stronie nie pochodzą wcale z kościelnych źródeł, lecz są fikcyjne, zaś dopisane i opublikowane tam uwagi o skrobankach, "obciąganiu", "radiu z ryjem"  i inne przejawy literackiego geniuszu z samych wyżyn sztuki dziennikarskiej to gest artystyczny dziennikarza, który sam je tam dopisał.

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.