Fara: Mini Fara - Fara

Bezpłatna MINI FARA 5.0 z formularzem do USC dla Windows


"Mini Fara 5.0" to całkowicie darmowa (tzw. Freeware), uproszczona wersja programu zawierająca jedynie kartotekę parafialną - osobową i rodzinną, ale w uproszczonym zestawie funkcjonalnym. Zawiera ona:

 • Kartoteki osobowe i rodzinne ,
 • Moduły "Narzędzia", "Konfigurator" i "Serwis" pełniące funkcje narzędziowe w programie,
 • Program do synchronizacji kartoteki z programem mFara na iPadzie,
 • Funkcję wydruku oraz nadruku formularza konkordatowego do USC wg. wzorów obowiązujących od 1 lipca 2016 roku (w trybie "maszyny do pisania")
 • Księgę Dominicantes, communicantes


Jednak wersja ta oferuje jedynie minimalny zakres funkcji, tj:

 • tworzenie nowych kart i wpisów w kartotekach,
 • modyfikację danych,
 • kasowanie danych,
 • drukowanie list, kartotek, zaświadczeń.


W stosunku do "zwykłej" FARY wersja ta nie posiada

 • funkcji automatów służących do przyspieszania wpisywania danych,
 • filtrów służących do zaawansowanego wyszukiwania i przeglądania dużej liczby danych,
 • kreatora zestawień umożliwiającego tworzenie dowolnych zestawień danych i eksportowania wybranych informacji do arkuszy MS-EXCEL i plików MS-WORD,
 • kreatora kart osobowych umożliwiającego tworzenie nowych kart na podstawie kart już istniejących (np. dla dzieci),
 • pozostałych zaawansowanych funkcji i mechanizmów służących do szybkiego tworzenia i aktualizowania danych (funkcje aktualizacji kart osobowych danymi z kart rodzinnych oraz inne).


Jest to więc wersja przeznaczona dla:

 • bardzo małych parafii,
 • początkujących użytkowników, którzy w pierwszych latach eksploatacji i tak nie będą wykorzystywać zaawansowanych funkcji programu,
 • księży, którzy przynajmniej początkowo będą prowadzić w formie elektronicznej tylko kartotekę parafialną,
 • niedowiarków - czyli tych, którzy nie są do końca przekonani o przydatności takiego narzędzia w swojej pracy.

 


Dodatkową, istotną zaletą tej wersji jest fakt, iż w każdej chwili można rozszerzyć swoją FARĘ do innych, komercyjnych wersji zachowując swoją bazę danych !


Postanowienia licencyjne

 1. Producentem i wyłącznym dysponentem autorskich praw majątkowych i osobistych do niniejszego programu jest firma „SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler”, NIP: PL9541607965.
 2. Dane wprowadzone do programu stanowią własność licencjobiorcy (parafii wprowadzającej dane do programu i korzystającej z nich).
 3. Baza danych umieszczona jest na lokalnym dysku komputera, do którego producent programu nie ma dostępu.
 4. Niniejsza wersja programu o nazwie MINI FARA jest bezpłatna i przeznaczona tylko i wyłącznie dla parafii !. Niniejsza licencja nie zezwala na wykorzystanie programu przez inne instytucje, osoby fizyczne i podmioty gospodarcze.
 5. Nie można odsprzedawać programu ani udostępniać go jednostkom innym niż parafie.
 6. Program chroniony jest przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
 7. Kopiowane i powielanie materiałów, z których składa się program wymaga pisemnej zgody producenta programu.
 8. Niniejsza licencja nie daje prawa do dekompilacji, dekompozycji ani wszelkich innych prób odtworzenia kodu źródłowego programu.
 9. Podręcznik użytkownika programu stanowi w sensie prawa Rzeczypospolitej Polskiej utwór literacki i podlega ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Kopiowanie i publikowanie fragmentów opracowania bez zgody autora podlega sankcjom prawnym określonym w przepisach wykonawczych do ustawy.
 10. Podręcznik można drukować dla własnych potrzeb w dowolnej ilości egzemplarzy.
 11. Nie można przekazywać podręcznika instytucjom i osobom prowadzącym działalność konkurencyjną wobec twórców programu FARA.

Producent nie udziela licencji na korzystanie z programu podmiotom komercyjnym !

W szczególności zabrania się wykorzystywania katalogu adresowego parafii w celach marketingowych, ze szczególnym uwzględnieniem telemarketingu. Wykorzystywanie katalogu parafii programu Fara przez instytucje inne niż parafie jako źródła danych służących do prowadzenia telefonicznych i wysyłkowych kampanii handlowych i reklamowych stanowi naruszenie prawa i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności karnej !

Wysłanie poniższego formularza zamówienia oznacza akceptację postanowień licencyjnych.

Proszę wypełnić i wysłać poniższy formularz. Link do pobrania wersji MINI programu FARA 5.0 zostanie wysłany w ciągu najbliższego dnia roboczego. Informujemy, iż firma SIGNUM-NET nie stosuje telemarketingu i wypełnienie formularza nie skutkuje wysyłaniem informacji handlowych ani żadnymi akcjami telefonicznymi.
Pola oznaczone znakiem (*) muszą zostać wypełnione.

Parafia (*)


Pełny adres pocztowy (*)


Diecezja (*)


E-mail (*)


Ewentualne uwagi

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.