Eksportery

Fara udostępnia użytkownikom i webmasterom kilka tzw. eksporterów - funkcji służących do wysyłania danych z programu na stronę WWW.

Domyślnie ten element jest wyłączony. Jednak po jego włączeniu i skonfigurowaniu przy pomocy administratora strony WWW nawiązana zostaje stała łączność z serwerem WWW. W jej wyniku użytkownik programu może samodzielnie, bez pomocy administratora ani webmastera wysyłać dane na stronę WWW, podając jedynie zakres dat, których te dane dotyczą.

Nie trzeba więc wpisywać danych do edytora na stronie WWW - wystarczy je tam po prostu wysłać.

Eksportery nie są gotowym elementem strony WWW - to narzędzia dla webmasterów tworzących stronę, którzy robią jej szatę graficzną i zapewniają właściwą funkcjonalność, które pozwala na połączenie elementów strony z programem FARA.

Skrypty i dokumentacje techniczne dla użytkowników, programistów, administratorów i webmasterów można pobrać z działu Dokumentacje.