Cmentarz on-line

Ten moduł, zwany też wtyczką to mechanizm w programie FARA służący do automatycznej aktualizacji spisu grobów na stronie WWW danymi z programu FARA. Dane te obejmują tylko informacje umieszczane na nagrobkach, a więc imię i nazwisko, datę urodzenia i śmierci oraz lokalizację grobu i ewentualnie datę wygaśnięcia dzierżawy.

Domyślnie ten element jest wyłączony. Jednak po jego włączeniu i skonfigurowaniu przy pomocy administratora strony WWW nawiązana zostaje stała łączność z serwerem WWW. W jej wyniku, po każdej zmianie tych informacji w programie, po każdym dopisaniu zmarłego czy skasowaniu wpisu w księdze pochowanych cmentarza FARA natychmiast wysyła do serwera WWW informację o zmianie, utworzeniu czy skasowaniu wpisu.

Nie trzeba więc ani wpisywać danych do edytora na stronie WWW ani okresowo ich eksportować na stronę WWW, gdyż dane na stronie „zmieniają się same”

Skrypty i dokumentacje techniczne dla programistów, administratorów i webmasterów można pobrać z działu Dokumentacje.