Aktualizowanie katalogu parafii Fara 5.0 - Fara

Aktualizowanie katalogu parafii Fara 5.0
wtorek, 20 października 2020 10:39

Proszę sprawdzić datę ostatniej aktualizacji katalogu parafii programu Fara 5.0. Wyświetla się ona zawsze w dolnej części głównego okna programu. Jeśli data ta to 20 października 2020 to nie trzeba go aktualizować. W przeciwnym razie można to zrobić. Dowiedz się, jak zaktualizować katalog parafii na komputerze:

podłączonym do Internetu
nie podłączonym do Internetu

Aktualizowanie katalogu parafii na komputerze podłączonym do Internetu

Jeżeli program ma włączone aktualizacje automatyczne to sam zaktualizuje bazę - nic nie trzeba robić. Jeśli nie - należy pobrać plik parafie.srw z tej strony, a następnie w programie FARA przejść do części SERWIS, kliknąć w ikonę PROGRAMY SERWISOWE i na żądanie programu wskazać pobrany plik parafie.srw.

download pobierz plik parafie.srw

Jak sprawdzić, czy funkcja aktualizacji automatycznych jest włączona ?

W programie FARA klikamy w łącze Aktualizuj. Informację znajdziemy na zakładce Aktualizacje automatyczne.

Aktualizowanie katalogu parafii na komputerze nie podłączonym do Internetu

Pobieramy plik parafie.srw i za pomocą pamięci pendrive lub płyty CD przenosimy go na komputer docelowy z programem FARA. Tam należy uruchomić program, przejść do części SERWIS, kliknąć w ikonę PROGRAMY SERWISOWE i na żądanie programu wskazać pobrany plik parafie.srw.

download pobierz plik parafie.srw

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.