Księga charytatywna - Fara


Pomoc charytatywna w programie FARA 5.0

Księga charytatywna w programie FARA

Prowadząc kartotekę parafialną możemy na kartach rodzinnych rejestrujować pomoc udzieloną każdej rodzinie. Informacje te umieszczane są automatycznie w tzw. księdze charytatywnej. Na karcie rodzinnej pokazana jest tylko pomoc udzielona danej rodzinie, jednak jeśli dysponujemy księgą charytatywną możemy wyświetlić sobie wszystkie darowizny, jakie zostały zarejestrowane w bazie danych. Oczywiście można tu również stosować tzw. filtry, a więc wyszukiwać tylko darowizny spełniające określony warunek (np. pomoc rzeczowa konkretnego typu w konkretnym roku). Księga pozwala również na sporządzanie raportów i zestawień, takich jak rzeczowe oraz imienne zestawienie pomocy.

Bardzo ciekawą funkcją tej księgi jest jej podział na tzw. 2 widoki. Księgę można bowiem przeglądać na dwóch zakładkach (widokach):

  • Pierwsza z nich pokazuje rodziny, którym udzielono pomocy. Jest to więc wykaz rodzin (choć nie tylko) i dla każdej z nich wykaz darów. Widok ten umożliwia również szybkie dopisywanie darów dla danego odbiorcy.
  • Druga zakładka (widok) pokazuje pojedyncze dary umożliwiając szybkie wyszukiwanie i filtrowanie danych.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.