Kalendarze i dzienniki - Fara


Kalendarze i dzienniki w programie FARA 5.0

Kalendarz i dziennik w programie FARA

Kalendarz/dziennik może początkowo wydawać się zwykłym gadżetem - czasem jednak jest jedną z ważniejszych funkcji programu. Kalendarz FARY jest ściśle zintegrowany z bazą danych, w wyniku czego może on spełniać funkcje, jakich klasyczne, "windowsowe" kalendarze spełniać nie są w stanie, a więc:

  • pokazywanie porządków i godzin mszy w danym dniu (na podstawie informacji z rejestru porządków),
  • pokazywanie świąt ruchomych w danym dniu (na podstawie tabeli świąt ruchomych),
  • pokazywanie świąt stałych (na podstawie tabeli świąt stałych),
  • pokazywanie imion świętych - patronów danego dnia (na podstawie listy świętych),
  • pokazywanie stałych wydarzeń nie przypisanych do żadnej konkretnej daty, lecz do jakiegoś dnia, np: drugi wtorek każdego miesiąca (na podstawie kalendarza stałych wydarzeń),
  • pokazywanie, jakie msze, przez kogo i w czyjej intencji będą w tym dniu odprawiane (na podstawie danych odczytanych z księgi intencji),
  • pokazywanie zajęć z grupami parafialnymi (na podstawie planu zajęć),
  • pokazywanie zajęć w szkole (na podstawie planu lekcji).

Dodatkiem do kalendarza jest dziennik, przy czym FARA prowadzi zarówno dziennik wspólny dla wszystkich użytkowników jak i dzienniki prywatne każdego użytkownika.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.