Księgi parafialne - Fara


Księgi parafialne prowadzone przez program FARA 5.0

Księgi parafialne w programie FARA

Większość ksiąg parafialnych jest powiązana z księgą osobową. Ma to kapitalne znaczenie, gdyż dzięki temu podczas wpisywania osoby do księgi większość danych automatycznie się do niej kopiuje, co znacznie skraca czas wpisywania danych i tym samym usprawnia pracę. Jeśli wpisywana osoba nie ma jeszcze swojej karty osobowej program założy ją automatycznie podczas wpisywania do księgi.

Oczywiście nie wszystkie dane w księdze osobowej i metrykalnej muszą się pokrywać (np. nazwisko czy adres) - można je wówczas poprawić - jednak większość informacji z reguły się powtarza i nie ma potrzeby wielokrotnego ich wpisywania. Oczywiście efektem tego jest również to, do księgi osobowej wpisujemy także osoby z poza parafii - ta księga jest bowiem zbiorczą bazą danych o osobach, które uczestniczą lub uczestniczyły w życiu parafii (z tego względu księga osobowa nie jest równoznaczna z księgą parafian - tę role, podobnie jak "na papierze" pełni kartoteka parafialna, czyli rodzinna).

 • Chrzty,
 • Metryki zastępcze,
 • Przygotowanie do I Komunii Św.,
 • I Komunie św.,
 • Odnowienia,
 • Katecheza do Bierzmowania,
 • Bierzmowania,
 • Zapowiedzi,
 • Śluby,
 • Konwersje,
 • Wystąpienia,
 • Zmarli

Z każdą księgą związany jest zestaw emitowanych dokumentów (świadectwa Chrztu św., kartki z Bierzmowania, ne temere, dyspensy, itd.). Każda z ksiąg umożliwia:

 • szybkie wyszukiwanie,
 • zaawansowane wyszukiwanie (tzw. filtry),
 • tworzenie wpisów według ustalonych wzorców (tzw. automaty),
 • tworzenie zestawień – wybranych informacji z wybranych wpisów,
 • pojedyncze i seryjne drukowanie dokumentów,
 • drukowanie list (skorowidzów)

Każda księga posiada również pewne dodatkowe, charakterystyczne tylko dla niej funkcje, które w niektórych sytuacjach mają zastosowanie, takie jak:

 • seryjne tworzenie całego rocznika księgi Komunijnej na podstawie księgi przygotowawczej,
 • seryjne tworzenie całego rocznika księgi Odnowień na podstawie księgi przystępujących do I Komunii św.,
 • seryjne tworzenie wpisów w księdze Bierzmowanych na podstawie księgi Chrztów,
 • seryjne tworzenie wpisów w księdze Bierzmowanych na podstawie księgi katechezy,
 • kopiowanie rodziców chrzestnych z księgi osobowej, jeśli się w niej znajdują,
 • kopiowanie danych świadka bierzmowania z księgi osobowej, jeśli się w niej znajduje,
 • tworzenie wpisów w księdze małżeństw na podstawie zapowiedzi,
 • kopiowanie danych świadków ślubu z księgi osobowej, jeśli się w niej znajdują,
 • tworzenie kart rodzinnych na podstawie księgi małżeństw,
 • redagowanie protokołów przedślubnych na podstawie księgi zapowiedzi (do tej funkcji wymagany jest program Microsoft Word),
 • nadruk formularza konkordatowego w księdze małżeństw,
 • tworzenie i podgląd wpisu w księdze pochowanych (cmentarz) na podstawie księgi zmarłych.

Te dodatkowe funkcje przeznaczone dla nieco bardziej zaawansowanych użytkowników w wielkim stopniu usprawniają pracę i przyspieszają wpisywanie danych w sytuacjach, gdy różne wpisy dotyczą tej samej osoby. Każda z ksiąg pozwala również na podgląd i edycję pełnej karty osobowej danej osoby. Na podstawie ksiąg można również tworzyć statystyki obrazujące liczbę chrztów, I Komunii św., Bierzmowań i małżeństw w wybranym zakresie czasu. Raporty te mogą być dodatkowo ilustrowane graficznymi wykresami.

Przykłady i prezentacje

ZAKŁADANIE WPISU W KSIĘDZE CHRZTóW

Dzięki powiązaniu z księgą osobową można zaoszczędzić czasu przy wpisywaniu danych do księgi, gdyż częśc z nich wpisuje się automatycznie.

DRUKOWANIE SKOROWIDZA KSIĘGI

Przykład pokazuje, jak można wydrukować skorowidz księgi chrztów w kolejności alfabetycznej dla wybranego rocznika.

SERYJNY DRUK DOKUMENTóW

Na przykładzie kartki z Bierzmowania pokażemy jak można wydrukować naraz większą ich liczbę. Jest to tzw. wydruk seryjny. Wystarczy zaznaczyć w księdze dzieci, dla których należy wydrukować kartki i kliknąć w ikonę druku seryjnego. Wszystkie kartki wydrukują się po kolei, jedna za drugą bez konieczności klikania w ikonę drukowania z każdym razem!

STATSYTYKA

Na podstawie ksiąg metrykalnych można tworzyć raporty obrazujące liczbę wydarzeń w wybranym okresie czasu. Ten przykład pokazuje jak stworzyć statystykę pokazująca liczbę chrztów w kolejnych latach.

STATYSTYKA ŁĄCZNA

FARA pozwala na szybkie sporządzenie łącznej statystyki obrazującej liczbę chrztów, I Komunii św., bierzmowań, ślubów, zgonów.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.