I Komunia św. - Fara


Księga komunijna w programie Fara 5.0

Księga I Komunii św. w programie FARA

Księga dzieci przystępujących do I Komunii św. znajduje się w części „Księgi parafialne”, jednak ze względu na jej znaczna rozbudowę w wersji 5.0 oraz funkcje wykraczające daleko poza zwykłą ewidencję opisujemy ją również w osobnym rozdziale.

Księgę komunijną można prowadzić w tradycyjny sposób – a więc tylko w formie samej księgi. Oprócz tego FARA 5.0 oferuje jednak jeszcze dwie księgi pomocnicze wyświetlane na dodatkowych zakładkach:

 • Księga Przygotowawcza oraz
 • Księga Odnowień Przyrzeczeń Chrzcielnych.

Księgą przygotowawcza pozwala na ewidencję dzieci przygotowywanych do przystąpienia do I Komunii św. oraz rejestrowanie uczestnictwa w nabożeństwach, spotkaniach z rodzicami i przekazanych dewocjonaliów, przy czym można to robić w sposób seryjny, przy pomocy specjalnego arkusza w programie FARA.

Księga przygotowawcza

 • możliwość seryjnego wpisywania dzieci na podstawie kartoteki,
 • możliwość seryjnego aktualizowania wpisów informacjami o uczestnictwie w nabożeństwach,
 • możliwość seryjnego aktualizowania wpisów informacjami o uczestnictwie w spotkaniach z rodzicami,
 • możliwość seryjnego aktualizowania wpisów informacjami o przekazanych dewocjonaliach,
 • możliwość samodzielnego tworzenia nazw spotkań, nabożeństw, dewocjonaliów,
 • możliwość drukowania list dzieci,
 • możliwość seryjnego przepisania dzieci z księgi przygotowawczej do księgi Komunijnej dla danego rocznika – dzieci nie trzeba ponownie ręcznie wpisywać do księgi przystępujących do I Komunii św. !

Księga odnowień

 • możliwość seryjnego wpisywania dzieci na podstawie księgi przystępujących do I Komunii św. – dzieci nie trzeba ponownie ręcznie wpisywać do księgi !,
 • możliwość drukowania list dzieci,

Przykłady i prezentacje

PRZYGOTOWANIE DZIECI DO I KOMUNII ŚW.

Film pokazuje wygląd i zawartość księgi przygotowawczej oraz sposób pojedynczego jak i seryjnego wprowadzania danych. Do wprowadzania seryjnego służy specjalna funkcja „Arkusz roku”, która pozwala na szybkie zaznaczanie danych dla wszystkich lub wybranych dzieci bez konieczności otwierania i modyfikowania każdej karty z osobna.

TWORZENIE KSIĘGI I KOMUNII ŚW. NA PODSTAWIE KSIĘGI PRZYGOTOWAWCZEJ

Gdy założona jest księga przygotowawcza to główną księgę komunijną można utworzyć dosłownie w ciągu kilkunastu sekund, gdyż jest to logiczna konsekwencja przygotowania, swoisty ciąg dalszy. Warto pamiętać, że jest to tylko możliwość – jedna z wielu. Księga przygotowawcza nie jest obligatoryjna – w programie można prowadzić też księgę główną samodzielnie – bez księgi przygotowawczej.

TWORZENIE KSIĘGI ODNOWIEŃ NA PODSTAWIE KSIĘGI KOMUNIJNEJ

Gdy z kolei założona jest księga komunijna, to na jej podstawie można w ciągu kolejnych kilkunastu sekund utworzyć księgę odnowień. Warto pamiętać, że i tutaj jest to tylko możliwość – jedna z wielu. Księgę odnowień można również założyć „ręcznie” – bez księgi komunijnej.

DRUKOWANIE DANYCH I TWORZENIE ARKUSZY EXCEL

Listy dzieci z każdej z ksiąg mogą być drukowane bezpośrednio na drukarce, jak i eksportowane do innych dokumentów, np. plików PDF. Z wybranych pól danych można też tworzyć arkusze Microsoft Excel, co często przydaje się do różnych celów.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.