Statystyka - Fara


Statystyka parafialna w programie FARA 5.0

Raporty statystyczne w programie FARA

Fara tworzy kilkanaście różnych raportów statystycznych na podstawie kartoteki parafialnej (głównie osobowej, ale również rodzinnej). Raporty te mają zarówno charakter liczbowy pokazująć liczbę wiernych w podziale na wiek, płeć, status, zawód, wykształcenie, etc., jak i przekrojowy pokazując np. liczbę rodzin, osób dorosłych, dzieci, liczbę domów, osób innych wyznań, itp. Większość raportów może być ilustrowana graficznymi wykresami. Raporty moga być drukowane bezpośrednio na drukarce jak i eksportowane do plików WORD'a czy EXCEL'a.

Przykłady i prezentacje

SZYBKI RAPORT O PARAFI

Raport o nazwie Moja parafia pozwala na szybkie utworzenie przekrojowego zestawienia o liczbie domów, rodzin, osób, etc.

OGóLNY RAPORT STATYSTYCZNY

Przykład pokazuje jak program FARA tworzy raport statystyczny, uzupełniając go wykresami graficznymi (opcjonalnie).

RAPORT SPECJALISTYCZNY

Przykład jednego ze specjalistycznych raportów FARY – tutaj obrazuje on liczbę zgonów w parafii w kolejnych latach.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.