Grupy osobowe - Fara


Grupy osobowe w programie FARA 5.0

Grupy osobowe w programie FARA

Rejestr grup służy nie tylko do ewidencji grup parafialnych, ale również innego rodzaju "grup osób" - np. związanych z pielgrzymką czy innych. Wbrew pozorom jest to funkcja bardzo przydatna. Najważeniejsze cechy tego programu to:

  • powiązanie z księga osobową, co oznacza, iż zmiana danych na karcie osobowej spowoduje automatyczną ich zmianę w formularzu tej osoby w grupie, jeśli w niej został zapisany i vice versa,
  • mechanizmy wpisu seryjnego - FARA pozwoli nam założyć grupę parafialną i wpisać do niej wszystkie osoby naraz,
  • możliwość tworzenia zestawień - wyciągu wybranych informacji o osobach pobieranych z opisu grupy oraz z kart osobowych i drukowania ich oraz eksportowania do tabel programu WORD i EXCEL,
  • możliwość drukowania list

Przykłady i prezentacje

ZAKŁADANIE GRUPY I SERYJNY WPIS OSóB

W programie FARA wpisanie osób do grupy wcale nie oznacza konieczności dodawania po kolei każdej osoby. Gdy założona jest kartoteka wpisu można dokonać w sposób seryjny, czyli „wiele osób naraz”.

ZESTAWIENIE OSóB W GRUPIE

Grupy powiązane są kartami osobowymi. Dzięki temu można sporządzić zestawienie osób w każdej grupie zawierające dowolnie wybrane informacje z kart osobowych. Zestawienie takie można wydrukować, jak również „przerzucić” do dokumentu programu WORD lub EXCEL by poddać dalszej obróbce (np. dopasować do szerokości kartki). Ten przykład pokazuje, jak można utworzyć takie zestawienie i sporządzić z niego arkusz EXCEL.
 

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.