Koperty i etykiety adresowe - Fara

Koperty i etykiety adresowe

Koperty można drukować zarówno w sposób pojedynczy jak i seryjny (wiele kopert jednocześnie)! Nadruki można konfigurować dopasowując je do własnej drukarki. Można również samemu skonfigurować zawartość nagłówka adresowego i wkleić do niego graficzne logo.

Koperty mogą być drukowane z:

 • kartoteki parafialnej (księgi rodzin),
 • księgi osób,
 • księgi grup w parafii,
 • wykazów jubilatów,
 • księgi grobów,
 • księgi ofiarodawców,
 • księgi charytatywnej,
 • ksiąg inwentarzowych (do administratorów gruntów i budynków),
 • księgi uczniów,
 • księgi katechetów,
 • biblioteki (księgi czytelników),
 • księgi korespondencyjnej,
 • ksiąg adresowych,
 • ogólnopolskiej bazy parafii !

Przykłady i prezentacje

NADRUKOWYWANIE KOPERTY

FARA pozwala na nadrukowywanie kopert adresami bezpośrednio pobieranymi z bazy danych programu. Ten przykład pokazuje jak nadrukować kopertę do parafii wybranej z ogólnopolskiego katalogu adresowego parafii.

SERYJNY NADRUK KOPERT (WIELE NARAZ)

Przykład pokazuje, jak można nadrukować naraz kilkadziesiąt kopert adresami rodzin z kartoteki parafialnej.

RĘCZNE WYPISYWANIE ADRESóW I DRUKOWANIE KOPERT

Moduł o nazwie DRUKARZ w programie FARA (począwszy od wersji 5.0.40) pozwala także na ręczne wypisanie danych adresata lub jego szybki wybór z jednego z kilku rejestrów i nadrukowanie koperty.

DOPASOWYWANIE CZCIONEK I KROJóW PISMA NA KOPERCIE

Począwszy od aktualizacji nr 5.0.40 FARA pozwala na samodzielne określenie wielkości, stylów i krojów pisma w polu nadawcy oraz w polu adresata. W polu nadawcy można dodatkowo dodać rysunek przed adresem parafii lub zastąpić całe pole jednym rysunkiem. Można też wyłączyć drukowanie pola nadawcy, co jest przydatne, gdy parafia posiada koperty z już nadrukowanym adresem własnym.

TWORZENIE WŁASNYCH FORMATóW KOPERT

Oprócz standardowych formatów kopert (DL, C6, itp.) FARA pozwala bardziej zaawansowanym użytkownikom na samodzielne stworzenie formatu i dopasowanie go do swoich kopert i swojej drukarki.

NADRUK ETYKIET ADRESOWYCH

Etykiety adresowe to dostępne w sklepach biurowych arkusze z etykietami samoprzylepnymi o różnych wielkościach – zazwyczaj po 6 do 10 etykiet w dwóch kolumnach. Arkusze te służą do drukowania adresów i naklejania ich na koperty. Program FARA 5.0 (od aktualizacji 5.0.40) posiada funkcje nadrukowywania takich arkuszy. Ten film pokazuje, jak można nadrukować etykiety adresami z kartoteki parafialnej.

TWORZENIE WŁASNYCH WZORóW ETYKIET ADRESOWYCH

Przykład pokazuje jak można samemu dopasować drukarkę etykiet adresowych do posiadanych arkuszy z naklejkami, jeśli żaden z wbudowanych w program formatów nie pasuje.

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.