Drukowanie - Fara

Drukowanie

Szczególnie przydatne są tzw. wydruki seryjne, czyli możliwość wydrukowania większej liczby dokumentów (np. kartotek czy kartek do Bierzmowania) za "jednym kliknięciem". To jednak nie jedyna dodatkowa możliwość FARY w zakresie drukowania dokumentów.

FARA posiada kilka mechanizmów drukowania:

  • drukowanie list (skorowidzów),
  • drukowanie dokumentów (świadectwa, karty parafialne, zaświadczenia) w sposób pojedynczy i seryjny,
  • drukowanie roczników niektórych ksiąg,
  • drukowanie wyników raportów i zestawień,
  • nadruk formularza konkordatowego z USC.

Listy, dokumenty, raporty i zestawienia można:

  • drukować bezpośrednio na drukarce,
  • podglądać wydruk na ekranie,
  • eksportować do plików WORD oraz EXCEL (jeśli posiadamy pakiet Offfice),
  • eksportować do plików PDF.

Podczas drukowania można jednocześnie zarejestrować dokument (a właściwe fakt jego wydania lub wysłania) w dzienniku podawczym korespondencji.

Poszczególne księgi i rejestry programu posiadają zazwyczaj po kilka szablonów dokumentów, co wynika z faktu stosowania różnych wzorców w różnych diecezjach. Istnieje więc w Farze kilka wersji świadectwa Chrztu, Ślubu oraz innych dokumentów. Funkcja drukowania pozwala więc wybrać najpierw szablon, według którego ma nastąpić wydruk. Każda księga posiada również tzw. ikonę szybkiego wydruku. Pozwala ona przypisać do księgi jeden z dostępnych szablonów. Dokument utworzony według tego szablonu drukowany jest po kliknięciu w ikonę szybkiego wydruku natychmiast – bez pytania o wybór szablonu i drukarkę.

Szablony dokumentów można dopasować do własnych potrzeb zmieniając treść nagłówka, dodając do niego grafikę w lewym górnym rogu,  całkowicie zastępując nagłówek własnym plikiem graficznym o szerokości kartki lub całkowicie wyłączając drukowanie nagłówka.

FARA pozwala tworzyć również własne szablony list (skorowidzów) i dokumentów. Potrzebny jest do tego program Microsoft WORD. Przy pomocy tego programu można samemu zredagować szablon dokumentu lub „podpiąć” do programu posiadane już wzorce wstawiając w jego odpowiednie miejsca tzw. słowa kluczowe, w miejsce których program podczas drukowania wstawia konkretne informacje.

Druk seryjny w programie FARA pozwala na wydrukowanie większej liczby dokumentów naraz - bez konieczności drukowania każdego z nich osobna. Można więc naraz wydrukować karty parafialne dla wszystkich rodzin, kartki z bierzmowania dla całego rocznika księgi, itd.

FARA posiada również program o nazwie "Drukarz dokumentów", który pozwala na wykorzystanie programu jako "maszyny do pisania". Można więc drukować dokumenty także dla osób, których nie ma w komputerowych księgach (np. ze starszych roczników) wykorzystując do tego szablony programu.

Przykłady i prezentacje

DRUKOWANIE SKOROWIDZA

Przykład pokazuje, jak można wydrukować skorowidz księgi chrztów dla wybranego rocznika.

DRUK POJEDYNCZEGO DOKUMENTU

Przykład pokazuje, jak można wydrukować pojedyncze świadectwo chrztu dla danej osoby.

DRUK SERYJNY

Przykład pokazuje, jak można wydrukować naraz większą liczbę kart parafialnych wybranych rodzin.

EKSPORT DO PLIKóW WORD I EXCEL

Przykład pokazuje eksportowanie dokumentów (tutaj wyników zestawienia) najpierw do pliku WORD, a następnie do arkusza EXCEL. Można więc wynik poddać jeszcze przed wydrukowaniem dalszej edycji (np. zmienić czcionkę, kolory, itd.).

MASZYNA DO PISANIA

Przykład pokazuje jak można wydrukować dokument dla osoby, której nie ma w bazie danych. Służy do tego program „Drukarz dokumentów”, który pozwala na wykorzystanie programu jako „maszyny do pisania”.

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.