Kwerendy - Fara

Kwerendy

Kwerendy to wyniki zaawansowanego wyszukiwania informacji w bazie danych. Wyniki kwerend, czyli wpisy z kartoteki lub wybranej księgi można dalej modyfikować, drukować, tworzyć z nich tabele w dokumentach WORD i arkusze EXCEL. Wynikami kwerendy mogą być zarówno spisy osób czy wydarzeń, jak i np. wykazy jubilatów. Większość otrzymuje się w kilkanaście lub kilkadziesiąt sekund.

Kwerendy tworzone przez tzw. filtry

Fara pozwala na tworzenie wielu kwerend, o różnym stopniu złożoności i przeznaczeniu. Najprostszym przykładem są tzw. filtry, czyli pokazywanie tylko tych wpisów w księdze, które spełniają pewne określone kryteria. Przykładami takich kwerend są:

 • wpisy tylko z rocznika 1993 księgi chrztów,
 • rodziny zamieszkałe tylko przy ulicy Powstańców,
 • osoby żyjące i należące do parafii, płci męskiej pracujące w zawodzie hydraulika,
 • msze odprawione w latach 2005-2008 przez ks. Jana Przykładowskiego,
 • wydatki poniesione na remont organów

Wszystkie powyższe przykłady to tzw. filtry nakładane na księgę chrztów, kartotekę, księgę intencji czy księgę finansową. Filtry pokazują nam tylko fragment danej księgi – a konkretnie tylko te wpisy, które spełniają określone powyżej kryteria.

Przykłady i prezentacje

FILTROWANIE KSIĘGI CHRZTóW

Przykład pokazuje, jak założyć filtr na księgę chrztów i zawęzić wyświetlanie tylko do wpisów z rocznika 1993.

FILTROWANIE KSIĘGI OSOBOWEJ

Przykład pokazuje, jak wyszukać w księdze osobowej tylko osoby płci męskiej, należące do parafii, żyjące i pracujące w zawodzie hydraulika.

FILTROWANIE KSIĘGI RODZIN

Przykład pokazuje, jak wyszukać tylko rodziny zamieszkałe przy ulicy „Powstańców”.

Kwerendy tworzone i drukowane w postaci tabel

Opisany powyżej mechanizm filtrów pozwala na pokazanie tylko określonych wpisów z danej księgi. Przy pomocy kolejnego mechanizmu, który w programie FARA nosi nazwę zestawienia można wyniki kwerendy poddać dalszej obróbce. Utworzenie zestawienia przebiega w dwóch krokach:

 • krok 1 – wybranie wpisów, które nas interesują (np. przez założenie filtru),
 • krok 2 – wybranie informacji z tych wpisów, jakie chcemy otrzymać (np. tylko rok, numer, nazwisko, imię, data chrztu).

Tak utworzone zestawienie zawierać będzie więc wybrane informacje z wybranych wpisów. Zestawienie to można albo od razu wydrukować, albo utworzyć z niego tabele w programie WORD lub EXCEL (to program FARA tworzy dokumenty WORD lub EXCEL z wynikami kwerendy).

Bardziej zaawansowani użytkownicy, np. parafialni webmasterzy mogą eksportować wyniki kwerendy (np. zapowiedzi na najbliższy tydzień) do tzw. plików XML i bezpośrednio z programu umieszczać je na serwerze WWW.

Przykłady i prezentacje

KWERENDA KSIĘGI CHRZTóW

Przykład pokazuje, jak założyć filtr na księgę chrztów i zawęzić wyświetlanie tylko do wpisów z rocznika 1993, a następnie wybrać konkretne pola i wydrukować wyniki kwerendy oraz stworzyć z nich tabelę w programie WORD i arkusz EXCEL.

KWERENDA Z KSIĘGI OSOBOWEJ

Przykład pokazuje, jak wyszukać w księdze osobowej tylko osoby płci męskiej, należące do parafii, żyjące i pracujące w zawodzie hydraulika, a następnie wybrać konkretne pola i wydrukować wyniki kwerendy oraz stworzyć z nich tabelę w programie WORD i arkusz EXCEL.

Kwerendy rocznicowe

Kwerendy rocznicowe, czyli innymi słowy wykazy rocznicowe (wykazy jubilatów) tworzone są na podstawie kartoteki parafialnej. Przykładami takich kwerend są:

 • osoby obchodzące w przyszłym miesiącu urodziny,
 • małżeństwa obchodzące w tym roku 50 rocznicę pożycia małżeńskiego,
 • wykaz osób, których 10 rocznica śmierci przypada w tym półroczu,
 • itd..

Wyniki kwerendy można dalej modyfikować, drukować, a także tworzyć z nich wspomniane wcześniej zestawienia.

Przykłady i prezentacje

JUBILACI OBCHODZĄCY URODZINY

Wyszukanie osób (parafian), którzy w sierpniu obchodzić będą urodziny (dowolne).

MAŁżEŃSTWA OBCHODZĄCE 40 ROCZNICĘ ŚLUBU

Wyszukanie małżeństw, które w roku 2009 obchodzą 40 rocznicę pożycia małżeńskiego.

Kwerendy błędów

Kwerendy zwykle kojarzą się z wydobywaniem z bazy danych informacji o osobach i wydarzeniach. Jednak wprowadzanie do komputera przez dłuższy czas dużej liczby danych zawsze powoduje popełnienie przez osobę wpisującą drobnych błędów literowych, zarówno w nazwiskach, nazwach miejscowości jak i w datach. Kwerendy błędów w programie FARA pozwalają na odszukanie kart osobowych, na których prawdopodobnie popełniono pomyłkę przy wpisywaniu danych. Wyniki takiej kwerendy można sobie wydrukować lub od razu poprawiać karty, które znajdą się w wynikach.

Przykłady i prezentacje

WYSZUKANIE POMYŁEK NA KARTACH OSOBOWYCH

Przykład pokazuje, jak tworzy się kwerendę błędów, co taka kwerenda może zawierać i jak ją wykorzystać.

Kwerendy użytych nazw

Kolejną zaawansowaną funkcją są kwerendy użytych w bazie danych nazw, czyli tzw. edytor słowników. Wiele danych w programie wprowadza się poprzez mechanizm tzw. wyboru z listy. Listy te noszą również nazwę indeksów lub słowników. Mamy więc słownik imion, ulic, miejscowości, wyznań, zawodów, itd., itp. Edytor słowników pokazuje wszystkie pozycje z listy użyte w bazie danych pozwalając również na ich poprawienie. Co to oznacza ? Jeśli zauważymy na liście nazwę miejscowości „Warsawa” zamiast „Warszawa” nie musimy zachodzić w głowę, na których kartach i w jakich księgach ktoś się pomylił i wpisał taką właśnie nazwę miejscowości. Wystarczy poprawić tę nazwę w słowniku, a program FARA sam przejrzy wówczas wszystkie księgi i rejestry, odszuka nazwę błędną i zastąpi ją nazwą prawidłową.

Przykłady i prezentacje

"HURTOWE" POPRAWIANIE BŁĘDóW LITEROWYCH

Przykład kwerendy nazw – wyszukanie błędnie wpisanych nazw ulicy „Mł. Patriotów” i ich poprawienie – bez konieczności odszukiwania wpisów z takimi nazwami i ręcznego ich poprawiania.

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.