Aktualizowanie programu i katalogu parafii - Fara

Aktualizowanie programu i katalogu parafii

FARA 5.0 posiada kilka mechanizmów aktualizacji. Możliwe są aktualizacje automatyczne (takie jak np. w systemie Windows), półautomatyczne i ręczne.

Aktualizacje automatyczne (opcja włączana tylko na żądanie użytkownika) powodują, że codziennie (lub co tydzień) podczas pracy program sam łączy się z serwerem WWW, z którego pobiera aktualizacje i instaluje je. Użytkownik nie widzi tego procesu. Pozwala to wręcz „zapomnieć” o tym, że program się aktualizuje.

Aktualizacja półautomatyczna działa tak samo jak aktualizacja automatyczna, z tym, że jest ona uruchamiana przez użytkownika, zaś podczas pobierania w lewym rogu ekranu wyświetlone jest okienko informacyjne. Po zakończeniu pobierania i instalowania aktualizacji użytkownik zostaje o tym poinformowany.

Aktualizacja ręczna przydatna jest tam, gdzie komputer, na którym zainstalowana jest FARA nie ma połączenia z Internetem. Na komputerze podłączonym do Internetu użytkownik sam pobiera ze strony WWW plik zbiorczej aktualizacji programu, który poprzez pendrive lub płytę CD przenosi na komputer z FARĄ, a tam za pomocą odpowiedniej funkcji programu zostaje ona wczytana i zainstalowana.

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.