Administrowanie programem - Fara

Administrowanie programem

FARA posiada również szereg funkcji służących do administracji i konserwacji programu. Nie służą one do wpisywania danych do ksiąg czy drukowania dokumentów - są to funkcje "techniczne", których celem jest zabezpieczenie danych i dostosowanie niektórych mechanizmów do własnych potrzeb użytkownika.

Do funkcji tych należą do nich m. in.

  • administrowanie użytkownikami i ich prawami dostępu,
  • tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych,
  • odzyskiwanie danych z kopii bezpieczeństwa,
  • aktualizowanie programu,
  • obsługa tzw. plików serwisowych,
  • funkcje konfiguracyjne.

Przykłady i prezentacje

ADMINISTRACJA UżYTKOWNIKAMI

Przykład pokazuje, w jaki sposób można założyć w programie nowego użytkownika i nadać mu prawa dostępu do wybranych ksiąg i funkcji programu.

DANE O PARAFII

W programie można samodzielnie określić, co i w jakiej formie ma się drukować w nagłówkach emitowanych dokumentów. Oprócz określenia treści danych adresowych można też dostosować wydruki, np. usuwając z nich całkowicie nagłówek i zastępując go własnym plikiem graficznym (tzw. „firmówka”).

DOSTOSOWANIE DZIENNIKA KORESPONDENCJI

W tym przykładzie pokazano jak można „podpiąć” do programu własny wzór redagowanych pism oraz określić inne właściwości księgi korespondencyjnej.

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.