Fara: demo - Fara

FARA 5.0 dla Windows - wersja demonstracyjna

Pełna wersja zawierająca wszystkie programy wraz z przykładową bazą danych. Nie posiada ograniczeń czasowych, lecz ilościowe w pojemności bazy danych. Niektóre funkcje programu są tu wyłączone.

Instalacja

Plik fara5demo.exe należy pobrać, a następnie uruchomić. Zaleca się zainstalować program w folderze proponowanym przez instalator.

Postanowienia licencyjne

 1. Producentem i wyłącznym dysponentem autorskich praw majątkowych i osobistych do niniejszego programu jest firma „SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler” NIP: PL9541607965.
 2. Niniejszy program komputerowy przeznaczony jest dla parafii oraz osób duchownych i instytucji kościoła, a także osób świeckich współpracujących z parafiami.
 3. Wersja demonstracyjna programu zawiera fikcyjne, przykładowe dane.
 4. Program FARA w wersji demonstracyjnej jest bezpłatny i przeznaczony tylko i wyłącznie dla parafii !. Niniejsza licencja nie zezwala na wykorzystanie programu przez inne instytucje, osoby fizyczne i podmioty gospodarcze.
 5. Niniejsza wersja demonstracyjna oprogramowania może być eksploatowana nieodpłatnie przez parafie celem zapoznania się z funkcjami programu i jego przetestowania na własnym sprzęcie komputerowym.
 6. Wersja demonstracyjna programu jest nieodpłatna i nie można jej odsprzedawać.
 7. Nie można przekazywać programu instytucjom i osobom prowadzącym działalność konkurencyjną wobec twórców programu FARA.
 8. Program chroniony jest przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
 9. Kopiowane i powielanie materiałów, z których składa się program wymaga pisemnej zgody producenta programu, tj. firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler, NIP: PL9541607965.
 10. Niniejsza licencja nie daje prawa do dekompilacji, dekompozycji ani wszelkich innych prób odtworzenia kodu źródłowego programu.
 11. Podręcznik użytkownika programu stanowi w sensie prawa Rzeczypospolitej Polskiej utwór literacki i podlega ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Kopiowanie i publikowanie fragmentów opracowania bez zgody autora podlega sankcjom prawnym określonym w przepisach wykonawczych do ustawy.
 12. Podręcznik można drukować dla własnych potrzeb w dowolnej ilości egzemplarzy.
 13. Nie można przekazywać podręcznika instytucjom i osobom prowadzącym działalność konkurencyjną wobec twórców programu FARA.

Producent nie udziela licencji na korzystanie z programu podmiotom komercyjnym !

W szczególności zabrania się wykorzystywania katalogu adresowego parafii w celach marketingowych, ze szczególnym uwzględnieniem telemarketingu. Wykorzystywanie katalogu parafii programu Fara przez instytucje inne niż parafie jako źródła danych służących do prowadzenia telefonicznych i wysyłkowych kampanii handlowych i reklamowych stanowi naruszenie prawa i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności karnej !

opis .................... FARA 5.0 wersja demonstracyjna
nazwa ................ fara5demo.exe
wersja ................ 5.0.69
rozmiar ............... 118 MB
data wydania ..... 16 maja 2018
Pobranie pliku oznacza akceptację warunków licencyjnych

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.