Trasy kolędowe - Fara


Trasy kolędowe w programie FARA 5.0

Trasy kolędowe w programie FARA

Fara pozwala na samodzielne tworzenie w bazie danych tras kolędowych na dany dzień dla danego Księdza. Do każdej trasy można przypisać dowolną ilość elementów określających zakres numerów budynków i rodzaj numeracji dla danej ulicy. Oczywiście nie jest to rozwiązanie, które pasować będzie w każdej parafii - jednak w wielu przypadkach ten moduł programu jest bardzo przydatny.

Przydatność tę widać już w trakcie samego definiowania trasy kolędowej - gdyż w dowolnym momencie za pomocą specjalnej ikony można zażądać od programu by porównał definicje tras z adresami na kartach rodzinnych i przeliczył, ile rodzin mieszka przy poszczególnych trasach, oraz przy każdym elemencie tras oraz ile jest tam mieszkań (liczba mieszkań, a tym samym wizyt nie zawsze jest identyczna jak liczba rodzin – zazwyczaj jest ona mniejsza).

Posiadając bazę tras kolędowych można świetnie wspomóc wiele różnych czynności. Można bowiem utworzyć pełny wykaz rodzin, zamieszkałych na danej trasie. Na takim wykazie można:

  • seryjnie wydrukować karty rodzinne,
  • wydrukować sam wykaz,
  • utworzyć na jego podstawie dokument WORD lub EXCEL,
  • co najważniejsze - przy pomocy tak sporządzonego wykazu można seryjnie aktualizować karty rodzinne informacjami o uczestnictwie w kolędzie, nie uczestniczeniu, czy też o "zamkniętych drzwiach

Można więc po kolędzie, przy pomocy funkcji tego modułu w ciągu 1-2 godzin zaktualizować całą, nawet wielotysięczną kartotekę parafialną informacjami o uczestnictwie w kolędzie. W podobny sposób zaktualizować można informacje o tym, czy dana rodzina nie chce przyjmować kolędy (w wyniku czego nie będzie ona ujmowana w wykazach kolędowych).

Z kolei na podstawie zaktualizowanych kart rodzinnych FARA pozwala na sporządzenie statystyki kolędowej za dany rok.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.