Księgi adresowe - Fara


Księgi adresowe w programie FARA 5.0

Księgi adresowe w programie FARA

  • podział na księgę parafialną (wspólną dla wszystkich użytkowników) i księgi prywatne każdego użytkownika,
  • szybkie wyszukiwanie,
  • możliwość „podpięcia” dowolnej liczby zdjęć i innych plików,
  • pojedyncze i seryjne drukowanie kopert,
  • pojedyncze i seryjne wysyłanie poczty elektronicznej,
  • możliwość kopiowania danych z ogólnopolskiej bazy parafii,
  • możliwość redagowania pism we współpracy z edytorem WORD,
  • możliwość zredagowania w programie WORD własnego szablonu pisma wykorzystywanego przez program FARA
  • tworzenie zestawień.

 

  

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.