Korespondencje - Fara


Ewidencja korespondencji w programie FARA 5.0

Księga korespondencji w programie FARA

 • szybkie wyszukiwanie,
 • zaawansowane wyszukiwania (tzw. filtry),
 • możliwość redagowania treści korespondencji (z wykorzystaniem programu Microsoft Word),
 • możliwość samodzielnego stworzenia w programie WORD szablonu korespondencji,
 • możliwość kopiowania danych z ksiąg adresowych,
 • możliwość kopiowania danych z ogólnopolskiej bazy parafii,
 • pojedyncze i seryjne drukowanie kopert,
 • pojedyncze i seryjne wysyłanie emaili,
 • możliwość „podpięcia” dowolnej liczby zdjęć i innych dokumentów,
 • automatyczne numerowanie,
 • funkcja szybkiej rejestracji w dzienniku wydawanych i wysyłanych dokumentów (formularze z USC, świadectwa, prośby o dyspensy, itd.) w trakcie ich drukowania !
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.