Katecheza szkolna - Fara


Katecheza szkolna w programie FARA 5.0

Katecheza szkolna w programie FARA

 • prowadzenie rejestru katechetów,
 • prowadzenie rejestru szkół,
 • prowadzenie księgi uczniów każdej szkoły,
 • szybkie wyszukiwanie,
 • zaawansowane wyszukiwanie (tzw. filtry),
 • możliwość „podpięcia” dowolnej liczby zdjęć i innych plików
 • prowadzenie rejestru klas w każdej szkole,
 • możliwość powiązania karty ucznia z kartą osobową,
 • tworzenie historii ucznia na podstawie dzienników klas,
 • pojedyncze i seryjne drukowanie kopert,
 • drukowanie list uczniów i kart uczniów,
 • tworzenie zestawień,
 • statystyka i raporty imienne,
 • automatyczne tworzenie dzienników klas na podstawie dzienników z lat poprzednich.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.