Biblioteka - Fara


Biblioteka w programie FARA 5.0

Księgozbiór i biblioteka w programie FARA

 • ewidencja księgozbioru,
 • szybkie wyszukiwanie,
 • zaawansowane wyszukiwanie (tzw. filtry),
 • możliwość „podpięcia” dowolnej liczby zdjęć i innych plików,
 • możliwość prowadzenia klasyfikacji zgodnej z UKD,
 • możliwość nadawania pozycjom dowolnych atrybutów,
 • tworzenie historii każdej pozycji na podstawie wpisów z wypożyczalni,
 • drukowanie list,
 • ewidencja czytelników,
 • powiązanie księgi czytelników z kartoteka (jeśli jest) – danych osobowych nie trzeba wpisywać ręcznie,
 • prowadzenie wypożyczalni – ewidencja wypożyczeń, zwrotów i zamówień
 • drukowanie ponagleń.

Przykłady i prezentacje

PRZEGLĄDANIE KSIĘGOZBIORU

Księgozbiór można podzielić na działy, rodzaje i kategorie. Każda pozycję można dokładnie opisać i załączyć dowolną liczbę zdjęć i innych materiałów multimedialnych. Rejestr wyposażony jest w funkcje rpstego oraz zaawansowanego wyszukiwania pozycji
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.