Katalog adresowy polskich parafii - Fara


Katalog polskich parafii w programie FARA 5.0

Katalog adresowy polskich parafii w programie Fara

Dostępna w każdym zestawie systemu FARA baza adresowa polskich parafii to:

  • katalog wszystkich polskich parafii zawierający dane teleadresowe, nazwiska proboszczów, nazwy diecezji i dekanatów,
  • aktualizacja kilka lub kilkanaście razy w ciągu roku,
  • pojedyncze i seryjne drukowanie kopert,
  • redagowanie pism za pomocą programu WORD,
  • możliwość zredagowania własnego szablonu pisma za pomocą programu WORD,
  • dwustopniowa wyszukiwarka.

Przykłady i prezentacje

WYSZUKIWANIE I DRUKOWANIE KOPERTY

Przykład pokazuje jak można bardzo szybko odszukać w katalogu konkretną parafię, a następnie zobaczyć jej pełne dane adresowe i wydrukować kopertę.

SERYJNY WYDRUK KOPERT

Koperty w katalogu adresowym można drukować również seryjnie, czyli wiele naraz. Ta prezentacja pokazuje jak można zaznaczyć kilka parafii i wydrukować koperty dla wszystkich jednocześnie – bez konieczności wielokrotnego klikania w ikonę drukowania.

REDAGOWANIE PISM

Korzystając z programu Microsoft Word można redagować pisma automatycznie wstawiając do nich dane z katalogu adresowego. Ten przykład pokazuje jak utworzyć dokument programu Word bezpośrednio z katalogu. Fara sama wówczas wstawia do dokumentu Word dane adresowe wybranej parafii.

PODPINANIE WŁASNYCH WZORóW PISM

Wzór (szablon) pisma, jakie można podpiąć do programu nie jest ograniczony i zależy jedynie od możliwości programu „Word”. Do Fary można podpiąć dowolny, własny szablon lub przeredagować i przeformatować standardowy wzorzec dołączony do programu. Wystarczy otworzyć kartę dowolnej parafii, kliknąć w ikonę dostosuj, a następnie wskazać własny szablon lub otworzyć i zmienić istniejący. Ten przykład pokazuje, jak można to zrobić. Szablon zostaje zapamiętany i może być używany wielokrotnie.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.