Księga finansowa - Fara


Księga finansowa w programie FARA 5.0

Księgi finansowe w programie FARA

Księga przychodów i rozchodów przeznaczona dla parafii diecezjalnych, prowadzona jest w układzie rocznikowym. FARA oferuje 5 rodzajów księgi finansowej:

 • ogólna,
 • pelplińska,
 • poznańska,
 • przemyska oraz
 • własna, gdzie można samemu definiować ogólne i szczegółowe rodzaje przychodów i wydatków.

Cechy księgi finansowej

 • wyszukiwanie i filtrowanie księgi,
 • przeglądanie w układzie danego miesiąca lub całego roku,
 • tworzenie różnych raportów i zestawień finansowych,
 • drukowanie przelewów,
 • drukowanie całej księgi,
 • prowadzenie wielu ksiąg naraz (np. osobnej księgi dla kasy i dla banku, jeśli w danej diecezji jest taki wymóg),
 • prowadzenie księgi w układzie rocznikowym. Zamknięcie roku finansowego powoduje przeliczenie salda i automatyczne wpisanie go jako pierwszej pozycji księgi w nowym roku. Po zamknięciu roku dane można już tylko przeglądać - bez możliwości ich edycji - edycja danych możliwa jest tylko w otwartym roku finansowym.

Przykłady i prezentacje

PRZEGLĄDANIE KSIĘGI FINANSOWEJ

Film pokazuje jak można przeglądać księgę finansową, zarówno jej poszczególne miesiące jak i cały rocznik.

WPIS DO KSIĘGI FINANSOWEJ

Przykład pokazuje, w jaki sposób rejestruje się przychody/wydatki w księdze finansowej.

DRUKOWANIE KSIĘGI FINANSOWEJ

Film pokazuje, jak można drukować księgę – w tym przypadku w postaci klasycznej – dwustronnej oraz w postaci jednostronnej. Prezentacja została utworzona na danych testowych dla księgi prowadzonej sposobem ogólnym. W innych opcjach prowadzenia księgi (własna, pelplińska, poznańska, przemyska) klasyfikacja przychodów i wydatków oraz układ wydruku jest inny.

ZESTAWIENIE Z KSIĘGI FINANSOWEJ

Wykaz przychodów i wydatków z księgi można szybko wyeksportować do pliku EXCEL i przeglądać je dalej oraz przeredagować formę dokumentu dostosowując go do własnych potrzeb.

ROCZNE PODSUMOWANIE

Przykład raportu z rocznym podsumowaniem (miesiącami) przychodów i wydatków. Raport może zostać zilustrowany graficznymi wykresami.

STRUKTURA PRZYCHODóW I WYDATKóW

Przykład raportu obrazującego strukturę przychodów i wydatków w podanym zakresie czasu. Raport można wydrukować, lecz zaawansowani użytkownicy zobaczą tu, jak można dodatkowo przekazać raport do programu Microsoft WORD i samemu zmienić wygląd, kształt i inne parametry wykresu.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Przykład raportu tworzącego sprawozdanie finansowe obrazujące sumy wydatków i przychodów w poszczególnych kategoriach. Raport można wydrukować, lecz zaawansowani użytkownicy zobaczą tu, jak można dodatkowo przekazać raport do programu Microsoft EXCEL.

ZESTAWIENIE DLA DANEJ KATEGORII

Przykład raportu tworzącego zestawienie wydatków lub przychodów wybranej kategorii. Raport można wydrukować, lecz zaawansowani użytkownicy zobaczą tu, jak można dodatkowo przekazać raport do pliku w formacie PDF.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.