Intencje - Fara


Cechy księgi intencji programu FARA 5.0

Księga intencji w programie FARA

 • możliwość zdefiniowania kalendarza porządków z godzinami mszy św. w kolejnych porządkach,
 • wyszukiwanie wolnych terminów na podstawie księgi oraz kalendarza porządków,
 • indeks szablonów treści intencji,
 • możliwość kopiowania danych osób zamawiających z kartoteki,
 • tworzenie podsumowań (również na podstawie daty złożenia, a nie daty mszy),
 • seryjny wpis dla gregorianki,
 • plan odprawiających (dla bardzo dużych parafii),
 • funkcje seryjnego kasowania starych wpisów,
 • szybkie wyszukiwanie,
 • zaawansowane wyszukiwanie (tzw. filtry),
 • drukowanie w układzie „od niedzieli do niedzieli”,
 • raporty statystyczne i zestawienia.

Przykłady i prezentacje

DRUKOWANIE "OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI"

Intencje z wybranego tygodnia mogą być drukowane bezpośrednio na drukarce w układzie „od niedzieli do niedzieli”. Wydruk taki można również wyeksportować do pliku Microsoft Word, aby ewentualnie poddać go jeszcze dodatkowej redakcji przed wywieszeniem w gablocie.

WYSZUKIWANIE WOLNYCH TERMINóW

Wyszukiwarka wolnych terminów pozwala odszukać termin intencji, a następnie założyć o razu wpis na wybrany dzień i godzinę.

SZYBKIE ZLICZANIE

Oprócz serii raportów, księga intencji posiada wbudowany kalkulator pozwalający na szybkie zliczanie intencji złożonych w dowolnym okresie czasu.

WYSZUKIWANIE WPISóW O PODOBNEJ TREŚCI

Wyszukiwarka pozwala nie tylko wyszukiwać wpisy z danego terminu, lecz również odnaleźć wszystkie wpisy zawierające podany fragment treści.

SZYBKIE ZAKŁADANIE GREGORIANEK

Dzięki specjalnej, dodatkowej funkcji gregoriankę w Farze zakłada się dość szybko. Wystarczy do jednego formularza wpisać godziny w kolejnych dniach (i tu również można korzystać z funkcji przyspieszających) i od razu można drukować i zapisać wszystkie wpisy naraz.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.