Księga ofiar i ofiarodawców - Fara


Ofiary i ofiarodawcy w programie FARA 5.0

Księga ofiar i ofiarodawców w programie FARA

Prowadząc kartotekę parafialną często na kartach rodzinnych rejestrujemy wpłaty ofiar na różne cele. Wpłaty te umieszczane są automatycznie w tzw. księdze ofiar i ofiarodawców. Na karcie rodzinnej pokazane są tylko ofiary złożone przez daną rodzinę, jednak jeśli dysponujemy księgą ofiar możemy wyświetlić sobie wszystkie ofiary, jakie zostały zarejestrowane w bazie danych. Oczywiście można tu również stosować tzw. filtry, a więc wyszukiwać tylko wpłaty spełniające określony warunek (np. wpłaty na dany cel w konkretnym roku).

Bardzo ciekawą funkcją tej księgi, wprowadzoną od wersji 5.0 programu jest jej podział na tzw. 2 widoki. Księgę można bowiem przeglądać na dwóch zakładkach (widokach):

  • Pierwsza z nich pokazuje ofiarodawców i ich wpłaty. Jest to więc wykaz rodzin (choć nie tylko) i dla każdej z nich wykaz wpłat. Widok ten umożliwia również szybkie dopisywanie wpłat dla danego ofiarodawcy.
  • Druga zakładka (widok) pokazuje pojedyncze wpłaty umożliwiając szybkie wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Przykłady i prezentacje

BUDOWA KSIĘGI OFIAR I OFIARODAWCóW

Film pokazuje budowę księgi ofiarodawców i jej 2 widoki. Widok pierwszy pokazuje ofiarodawców i wpłaty każdego z nich, zaś widok drugi pokazuje listę kolejnych wpłat.

SZYBKIE WPISYWANIE OFIAR

Szybkie wpisywanie ofiar, gdy ofiarodawcy są już wpisani do księgi. Film pokazuje, jak można dopisać wpłaty bezpośrednio w księdze. Wprowadzone wpłaty pokazują się zarówno „przy ofiarodawcach” jak i w widoku „wpłaty”.

SZYBKIE WPISYWANIE OFIAR DO KSIĘGI PRZYCHODóW I ROZCHODóW

Wpisywaną ofiarę można od razu, automatycznie wpisać do księgi przychodów i rozchodów zaznaczając specjalny znacznik. Ten film pokazuje jak to zrobić. Po wpisaniu ofiary do księgi ofiar automatycznie znajdzie się ona również w księdze przychodów i rozchodów.

WPISYWANIE OFIAR BEZPOŚREDNIO W KARTOTECE PARAFIALNEJ

Ofiarę można wpisać bezpośrednio na kartotece parafialnej danej rodziny. Wystarczy w tym celu kliknąć w ikonę ofiary. Zarejestrowana wpłata pokaże się na karcie rodzinnej oraz jednocześnie w księdze ofiar i ofiarodawców.

ZESTAWIENIE WPŁAT

Można tworzyć zestawienia wpłat i dokonywać na nich obliczeń. Ten film pokazuje utworzenie takiego zestawienia. Najpierw zakłada się tutaj filtr na księgę wpłat, aby wyświetlić tylko wpłaty dokonane na budowę kościoła. Następnie tworzy się zestawienie określając, co ma się w nim znaleźć – na tym filmie są to nazwisko i adres ofiarodawcy oraz wpłata. Stworzone zestawienie można wydrukować.
Dla zaawansowanych:
W dalszej części filmu pokazany jest eksport zestawienia do pliku EXCEL i dalsza obróbka dokumentu – wstawienie sumy i formatowanie tabeli.

SZYBKIE SUMOWANIE

Ta prezentacja pokazuje 2 sposoby szybkiego wyliczenia sumy wpłat. Pierwszy sposób polega na wpisaniu zakresu dat i określeniu celu – po chwili program poda łączną wartość wpłat. Drugi sposób odnosi się do wybranych – zaznaczonych na ekranie wpłat – program natychmiast wyliczy wówczas ich sumę po kliknięciu w ikonę sumowania.

SERYJNY DRUK KOPERT DO OFIARODAWCóW

Księga ofiar w programie FARA pozwala na seryjne wydrukowanie kopert do ofiarodawców, co pokazuje ten film. Najpierw zakładamy tutaj filtr na księgę wpłat tak, aby program pokazywał tylko wpłaty na budowę kościoła dokonane w 2009 roku. Następnie zaznaczamy wszystkie wpłaty i klikamy w ikonę seryjnego druku kopert. Pozostaje już tylko włożyć kopert do drukarki nacisnąć ENTER.

SERYJNY DRUK PODZIĘKOWAŃ

Podobnie jak koperty w poprzednim przykładzie wydrukować można naraz podziękowania do wszystkich ofiarodawców. Ten film pokazuje jak dla wszystkich, którzy złożyli datek na budowę świątyni w 2009 roku wydrukować podziękowanie. .
Dla zaawansowanych:
Posiadając program MS-WORD można samemu stworzyć szablon takiego podziękowania i podpiąć go do FARY.

SUMOWANIE I GRUPOWANIE WPŁAT

Ofiary mogą zostać zsumowane i pogrupowane wioskami lub ulicami. Ten film pokazuje jak utworzyć takie podsumowanie z podziałem na poszczególne ulice.

TWORZENIE PODSUMOWANIA WPŁAT NA RóżE CELE

Ofiary można zsumować celami i stworzyć raport obrazujący wysokość wpłat na poszczególne cele (np. budowa kościoła, kolęda, itd.)

LISTA IMIENNA ROCZNIKAMI

Dodatkowy raport pozwala utworzyć imienną listę wpłat i posumować je rocznikami. Lista taka zawiera nazwisko i adres ofiarodawcy oraz jego łączne wpłaty w kolejnych rocznikach.

LISTA IMIENNA - CELE

Ten raport pozwala utworzyć imienną listę wpłat z wybranego zakresu czasu zawierający podsumowania wpłat każdego z ofiarodawców na konkretne cele.




 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.