Rocznice (wykazy jubilatów) - Fara


Wykazy jubilatów w programie FARA 5.0

Wykazy rocznicowe w programie FARA

Wykazy rocznicowe (tzw. wykazy jubilatów) są doskonałym przykładem przydatności komputerowej bazy danych. Utworzenie wykazu jubilatów na najbliższy tydzień, sporządzenie listy solenizantów - to operacje, które FARA jest w stanie wykonać dosłownie w kilka sekund - nawet przy wielotysięcznej kartotece.

FARA tworzy automatycznie na podstawie kartoteki parafialnej wykazy:

  • urodzinowy,
  • z okazji rocznicy Chrztu św.,
  • z okazji rocznicy Bierzmowania,
  • z okazji rocznicy I Komunii św.,
  • wykaz osób, których rocznica śmierci przypada w podanym okresie czasu.
  • wykaz małżeństw obchodzących rocznicę pożycia małżeńskiego.


Wykaz rocznicowy wyświetlany jest w postaci tabelki z najważniejszymi informacjami. Można go wydrukować lub utworzyć na jego podstawie dokument Microsoft WORD lub Microsoft EXCEL. Można też seryjnie nadrukować koperty danymi adresowymi z kart osobowych (lub rodzinnych dla wykazu małżeńskiego).

FARA 5.0 tworzy również zbiorczy wykaz na najbliższych kilka lub kilkanaście dni.

Przykłady i prezentacje

JUBILACI NA NAJBLIżSZE DNI

Specjalna funkcja o nazwie Niebawem pozwala na sporządzenie wykazu jubilatów na najbliższych kilka lub kilkanaście dni. Stworzony wykaz ma charakter interaktywny! – podwójnym kliknięciem myszki w nazwisko osoby można otworzyć jej kartę osobową. Wykaz obejmuje urodziny, roczki, śluby i zgony.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.