Odwiedziny chorych - Fara


Cechy księgi chorych w programie FARA 5.0

Księga chorych w programie FARA

  • powiązanie z księgą osób - dzięki czemu osoby wpisuje się do księgi poprzez wskazanie w księdze osób - bez konieczności powtórnego wpisywania danych,
  • synchronizacja - poprawienie danych w księdze chorych spowoduje automatyczną zmianę w księdze osób i vice versa,
  • planowanie wizyt,
  • seryjna aktualizacja całej księgi po każdej wizycie,
  • statystyka za wybrany okres czasu,
  • szybkie wyszukiwanie osób,
  • zaawansowane wyszukiwanie osób (tzw. filtry),
  • drukowanie list osób.

Przykłady i prezentacje

ZAKŁADANIE KSIĘGI CHORYCH

Przykład pokazuje jak mając założoną kartotekę można wpisać do księgi od razu większą liczbę osób, a następnie uzupełniać ich wpisy konkretnymi informacjami.

SERYJNA AKTUALIZACJA

Przykład pokazuje jak można po wizycie w danym dniu szybko zaktualizować wszystkie wpisy w księdze i zapisać w nich informacje o przyjętych sakramentach oraz datę następnej wizyty.

MODYFIKOWANIE POJEDYNCZEGO WPISU W KSIĘDZE

Przykład pokazuje sposób modyfikowania pojedynczych wpisów w księdze chorych.

STATYSTYKA

Pełną statystykę obrazującą liczbę wizyt i osób oraz sakramentów uzyskuje się w kilka chwil.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.