Kartoteka - Fara


Cechy kartoteki parafialnej w programie FARA 5.0

Księga rodzin w programie FARA

Kartoteka składa się z księgi rodzin oraz dwóch ksiąg pomocniczych: księgi osób i archiwalnej księgi rodzin. Księgi rodzin i osób są ze sobą powiązane. Zmiana danych na karcie osobowej spowoduje ich zmianę również na karcie rodzinnej i vice versa. Kartoteka pozwala na:

  • szybkie wyszukiwanie kart osób i rodzin,
  • zaawansowane wyszukiwanie (tzw. filtry),
  • tworzenie kart osobowych na podstawie innych kart,
  • tworzenie kart osobowych i rodzinnych na podstawie tworzonych wzorców (tzw. automaty),
  • seryjny wydruk kart rodzinnych (czyli drukowanie wielu kart jednocześnie),
  • seryjny nadruk kopert (czyli nadruk wielu kopert jednocześnie),
  • seryjną aktualizację kart rodzinnych po kolędzie,
  • tworzenie tzw. zestawień (czyli wybranych rubryk z wybranych kart),
  • drukowanie zaświadczeń dla rodziców chrzestnych, przekazów,
  • drukowanie list osób i rodzin.

Przykłady i prezentacje

ZAKŁADANIE KARTOTEKI

Przykład pokazuje, w jaki sposób zakłada się nową kartę parafialną.

WPISYWANIE OFIAR

Wpisywanie ofiar na pojedynczą kartę rodzinną. Jeśli w zestawie znajduje się również księga przychodów i rozchodów można je również od razu rejestrować w tej księdze.

SERYJNY DRUK KARTOTEK

Karty parafialne można drukować zarówno pojedynczo jak i seryjnie, czyli wiele kart naraz. Ta prezentacja pokazuje jak można wydrukować kilkadziesiąt kartotek za pomocą zalewdwie kilku kliknięć myszką.

SERYJNY NADRUK KOPERT

Koperty z adresami rodzin można drukować pojedynczo i seryjnie. Ta prezentacja pokazuje, jak można przy pomocy kilku kliknięć wydrukować naraz kilkadziesiąt kopert

EWIDENCJA POMOCY CHARYTATYWNEJ

Wpisywanie pomocy na pojedynczą kartę rodzinną.

 
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.