Fara Finanse - Fara

Fara Finanse

Zestaw Fara - finanse zawiera programy związane z parafialnymi finansami oraz inwentarzem, a więc:


Księga finansowa:

 • Możliwość utworzenia wielu ksiąg (kont) i przenoszenia danych między nimi,
 • Możliwość wyboru metody prowadzenia księgi (ogólny, pelpliński, poznański, przemyski, własny),
 • Drukowanie przelewów,
 • Tworzenie listy często wybieranych osób/instytucji i ich kont,
 • Przegląd i edycja miesącami i rocznikami,
 • Filtrowanie księgi i przegląd tylko wybranych wpisów,
 • Raporty i zestawienia.


Księga inwentarzowa:

 • Szczegółowy rejestr gruntów,
 • Szczegółowy rejestr budynków,
 • Szczegółowy rejestr wyposażenia,
 • Szczegółowy rejestr ksiąg i akt,
 • Wykaz zabytków,
 • Drukowanie kart inwentarzowych i całej księgi.


Księga ofiarodawców:

 • Całościowy rejestr ofiar wpisywanych również na kartach rodzinnych,
 • Możliwość rejestracji ofiar nie związanych z żadną rodziną,
 • Filtrowanie i przegląd tylko wybranych ofiar (np. z rocznika, na dany cel, etc.),
 • Możliwość "przerzucania" danych do księgi finansowej,
 • Podsumowania.


Mini program kadrowo-płacowy:

 • Ewidencja osób oraz ich wynagrodzeń,
 • Możliwość "przerzucania" danych do księgi finansowej,
 • Podsumowania.


W każdej chwili można rozszerzyć ten zestaw do innego, większego dopłacając jedynie różnicę między cenami zestawów.


 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.