Fara Parochus (bez cmentarza) - Fara

Fara Parochus (bez cmentarza)

Zestaw Fara - parochus (bez cmentarza) zawiera wszystkie programy tworzące FARĘ, za wyjątkiem modułów do obsługi cmentarza, a więc:

 • kartoteki osobowe i rodzinne,
 • księgi chrztów, ślubów, zmarłych,
 • księgi komunijną, bierzmowanych, chorych, zapowiedzi,
 • księgę wystąpień i konwertytów,
 • wykazy rocznicowe tworzone na podstawie kartoteki osobowej i rodzinnej,
 • raporty statystyczne tworzone na podstawie kartotek i ksiąg parafialnych,
 • moduł do tworzenia i zarządzania trasami kolędowymi,
 • ksiegę intencji - również rozbudowana i przeznaczona zarówno dla małych parafii jak i dla dużych,
 • grupy parafialne, dziennik ogłoszeń, dzienik korespondencji,
 • małą księgę katechezy przedmałżeńskiej,
 • szkoły,
 • bibliotekę parafialną,
 • księgę ofiarodawców,
 • księge charytatywną,
 • księgę przychodów i rozchodów parafii,
 • Inwentarz parafialny,
 • kronikę parafialną,
 • mini rejestr kadrowo-płacowy,
 • funkcje nadruku orginalnego formularza konkordatowego zarówno danymi z księgi ślubów jak i poprzez samodzielne wpisanie wszystkich informacji,
 • Dominicantes, communicantes,
 • Drukarz dokumentów,
 • wbudowaną i aktualizowaną co kilka tygodni bazę adresową wszystkich polskich parafii.

Jest to więc zestaw przeznaczony dla tych, którzy maksymalnie usprawnić pracę kancelarii i zinformatyzować ją w możliwie najszerszy sposób. Zestaw ten zawiera wszystkie zaawansowane funkcje i mechanizmy FARY. 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.