O programie - Fara

O programie

Czym jest Fara ?

Uznawane za najbardziej profesjonalne i dopracowane programy komputerowe dla parafii. Pozwalają one na znaczne usprawnienie pracy kancelarii parafialnej (i nie tylko samej kancelarii) i zawierają szereg elementów począwszy od elektronicznej postaci status animarum i ksiąg metrykalnych, poprzez bogate statystyki, obsługę tras kolędowych, cmentarza, księgi intencji, bibliotekę parafialną na parafialnych finansach kończąc.

Jakie księgi prowadzi ?

Fara prowadzi kilkadziesiąt różnych ksiąg i rejestrów oferując całą gamę funkcji do ich obsługi. Na tej stronie zamieszczono wykaz wszystkich ksiąg wraz z ich opisem i prezentacjami.

zobacz wykaz ksiąg i ich prezentacje >>

Czy trzeba kupić wszystkie elementy programu, nawet te, których się nie używa ?

Nie - Fara posiada tzw. modułową budowę. Oznacza to, iż można kupić tylko te programy, które są potrzebne. W każdej chwili można rozszerzyć swój program dokupując inne elementy. Szczegółowo pokazuje to tabela cennika.

zobacz wykaz programów i cen >>

Od kiedy jest rozwijana ?

Fara rozwijana jest już od 1992 roku – zarówno merytorycznie, a więc poprzez stałe poszerzanie liczby funkcji i możliwości programu, jak i technologicznie, a więc poprzez tworzenie nowszych wersji nowszymi narzędziami – w miarę rozwoju technologii komputerowych.

Jak rozwijamy ten program ?

Podstawą są uwagi księży i pracowników kancelarii – czyli użytkowników programu. Bardzo istotną rolę odgrywa tu również pomoc, jaką otrzymujemy w ramach współpracy z działającym w gliwickiej Kurii Diecezjalnej Centrum Informatyki Diecezji Gliwickiej. Informatycy piszą program, zaś użytkownicy dostarczają danych o tym, co ma on robić. Można stwierdzić iż w pewnym sensie Fara jest systemem tworzonym przez księży dla księży.

Na stronie WWW programu umieszczane są wydawane co kilka miesięcy aktualizacje programu, które użytkownicy mogą pobierać i instalować rozszerzając tym samym funkcje swojej FARY.

Jakie przynosi to korzyści ?

Zaprowadzenie bazy danych w programie FARA jest wbrew pozorom dość szybkie dzięki całej gamie funkcji służących do przyspieszania wprowadzania danych. Elektroniczna baza potrafi natomiast przynieść wiele korzyści, dla których warto ponieść zarówno wydatek finansowy, jak i trud wpisania danych. Szybkie wyszukiwanie osób i informacji, niemal natychmiastowe odnajdywanie grobów, które się przedawniają, automatycznie tworzone wykazy jubilatów, bogate statystyki, możliwości pojedynczego i seryjnego drukowania dokumentów i kopert oraz samodzielnego „podpinania” do programu własnych wzorów dokumentów stworzonych w programie MS Word – to tylko niektóre, najbardziej spektakularne korzyści. Warto poszukać i popytać znajomych księży, którzy korzystają z FARY, jak wiele korzyści przynosi ten program i w jakim stopniu usprawnia i ułatwia pracę parafii.

Co jest support programu ?

Support to nic innego jak pomoc serwisowa świadczona użytkownikom w przypadkach awarii sprzętu komputerowego czy oprogramowania. Firma Signum-Net świadczy swoim użytkownikom pomoc zarówno w formie wsparcia merytorycznego związanego z obsługą programu jak i pomocy technicznej - drogą telefoniczną, mailową lub poprzez tzw. serwis zdalny.

Czy aktualizacje i nowe wersje programu są odpłatne ?

Dla posiadaczy programu FARA 5.0 jego aktualizacje są bezpłatne. Posiadacze starszych wersji programu (Fara 2, 3 i 4) mogą kupić nową wersję jako tzw. upgrade, w cenie ok. 200 zł (cena ta zależy od posiadanej już wersji i konfiguracji programu jest indywidualna dla każdej parafii). Aby otrzymać wycenę należy wysłać formularz z żądaniem przesłania kalkulacji.

otwórz formularz >>

Mechanizm ten jest podobny jak w innych programach czy w samego systemu Windows. Posiadacze systemu Windows XP mogą go bezpłatnie aktualizować, jednak chcąc go zamienić na nową wersję Windows Vista czy Windows 7 muszą kupić tzw. upgrade. Podobnie jest w przypadku systemu Office i innych znanych programów. Nie inaczej wygląda to w przypadku programu Fara.

Czy do działania programu potrzebny jest dostęp do Internetu ?

Nie - program działa na komputerze użytkownika i nie ma związku z Internetem. Połączenie z globalną siecią potrzebne jest tylko wtedy, gdy:

  • zakupimy program z opcją dostawy przez Internet - wówczas podczas pierwszego uruchomienia program musi połączyć się z serwerem WWW żeby się aktywować - w przypadku instalacji z płyty CD aktywacja nie ma miejsca i połączenie nie jest konieczne,
  • zechcemy, aby program sam pobrał i zainstalował swoje aktualizacje - wówczas Fara również musi połączyć się z Internetem. Można tego uniknąć pobierając plik aktualizacji ze strony WWW na innym komputerze i instalując go w programie FARA w ręcznie przy pomocy specjalnej funkcji programu.

Czy do drukowania dokumentów potrzebny jest pakiet Microsoft Office ?

Nie - za wyjątkiem protokołów przedmałżeńskich oraz szablonów tworzonych samodzielnie we własnym zakresie wszystkie standardowe dokumenty Fara drukuje bezpośrednio na drukarce. Program Word potrzebny jest tylko do redagowania protokołów przedmałżeńskich oraz tworzenia własnych szablonów dokumentów.

Czy program działa w lokalnej sieci komputerowej ?

Tak - Fara posiada odmianę sieciową, z tzw. wielodostępem. Polega to na tym, iż kilka osób na kilku komputerach połączonych w sieć może jednocześnie pracować z programem.

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.