Formularz USC na komputery Mac - Fara

Formularz konkordatowy na komputery Mac


Fara-USC na komputery MACProgram Fara-USC to bezpłatna aplikacja do wydruku formularza konkordatowego do USC na komputery MAC z systemem operacyjnym OSX 10.8 lub wyższym (Maverick, Yosemite, El Capitan). Pozwala on na zapisanie i automatyczne wstawianie do formularza często powtarzających się informacji (nazwa i adres parafii, itd..). Formularz można drukować bezpośrednio na drukarce lub zapisywać do plików PDF.

Fara-USC na komputery MAC - ekran główny

Fara-USC na komputery MAC - ekran opcji

Fara-USC na komputery MAC - ekran drukowania

 

Postanowienia licencyjne

  1. Producentem i wyłącznym dysponentem autorskich praw majątkowych i osobistych do niniejszego programu jest firma „SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler", NIP: 9541607965.
  2. Niniejsza licencja zezwala na wykorzystanie programu na dowolnej liczbie komputerów.
  3. Nie można odsprzedawać programu ani udostępniać go innym podmiotom ani osobom fizycznym.
  4. Program chroniony jest przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
  5. Kopiowane i powielanie materiałów, z których składa się program wymaga pisemnej zgody producenta programu.
  6. Niniejsza licencja nie daje prawa do dekompilacji, dekompozycji ani wszelkich innych prób odtworzenia kodu źródłowego programu.
  7. Zabrania się wyodrębniania z kodu aplikacji wszelkich plików graficznych oraz jakichkolwiek innych składników oprogramowania.

Producent nie udziela licencji na korzystanie z programu podmiotom komercyjnym !

Instalacja

Plik Fara-USC.pkg należy pobrać i uruchomić na komputerze MAC. Zainstaluje on program Fara-USC, który będzie widoczny w menu Programy oraz jako ikona na "launchpadzie" na ekranie komputera MAC.

Fara-USC na komputery MAC - ikona programu

Jeśli system nie pozwoli na zainstalowanie aplikacji pobranej z Internetu, to znaczy, że włączony jest najwyższy poziom zabezpieczeń dopuszczający tylko aplikacje pobrane ze sklepu App Store. Aby to zmienić należy uruchomić program Preferencje systemowe i kliknąć w ikonę Ochrona i prywatność. Następnie w sekcji Dopuszczaj programy pobrane z należy zaznaczyć opcję Mac App Store i od zidentyfikowanych autorów. (Firma SIGNUM-NET i wszystkie jej produkty na urządzenia firmy Apple są zarejestrowane w Apple i posiada swoje identyfikatory.)

Ustawienia prywatności w systemie MAC OSX

opis .................... Formularz USC na komputery MAC
nazwa ................ Fara-USC.pkg
wersja ................ 1.2
rozmiar ............... 3,43 MB
data wydania ..... 5 lipca 2016
Pobranie pliku oznacza akceptację warunków licencyjnych

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.