mFara - polityka prywatności - Fara

mFara - polityka prywatności

Dostęp do bazy danych aplikacji mFara

Zarówno aplikacja mFara, jak i jej baza danych znajduje się bezpośrednio na urządzeniu. Nie jest ona umieszczona na zewnętrznym serwerze i żadne dane nie są przez nią przekazywane innym podmiotom.

Tylko użytkownik urządzenia ma dostęp do informacji zawartych w bazie danych aplikacji.

Użytkownik może opcjonalnie włączyć dodatkowy poziom autoryzacji wymagający podania hasła po każdym wznowieniu pracy aplikacji (domyślnie funkcja ta jest wyłączona, gdyż mechanizm autoryzacji podczas uruchomienia i wybudzenia włączony jest w samym urządzeniu). Aby włączyć dodatkowy poziom autoryzacji należy w aplikacji mFara należy w części Dostosuj włączyć opcję Ochrona hasłem.

Aplikacja może przesyłać bazę danych celem synchronizacji z komputerem głównym z programem FARA 5.0 przez Internet lub przez połączenie kablowe bezpośrednio na komputer główny, ale tylko w sytuacji, gdy ten, świadomie wywoła odpowiednią funkcję programu w części Synchronizuj.

Transmisja danych do synchronizacji przez Internet odbywa się poprzez wysłanie pliku na prywatne konto Dropbox użytkownika.

Transmisja danych do synchronizacji przez połączenie kablowe odbywa się za pośrednictwem programu iTunes firmy Apple (nie ma innej legalnej możliwości kopiowania plików między komputerem a tabletami i smartfonami firmy Apple (iPad i iPhone)).

Aplikacja może przesyłać kopię bezpieczeństwa bazy danych, celem jej zarchiwizowania, ale tylko w sytuacji, gdy użytkownik, świadomie wywoła odpowiednią funkcję programu w części Serwis programu.

Transmisja kopii bezpieczeństwa przez Internet odbywa się albo przez wysłanie kopii bazy na prywatne konto Dropbox użytkownika albo jako załącznik do wiadomości email. Aplikacja nie wysyła jednak tej wiadomości, lecz uruchamia program pocztowy na urządzeniu z załączonym do niego zaszyfrowanym plikiem z kopią bazy danych – sama wiadomość wysyłana jest ręcznie i świadomie przez użytkownika.

Dane demonstracyjne

Wszystkie dane demonstracyjne w przykładowych bazach danych są fikcyjne i zostały wymyślone w firmie SIGNUM-NET. Jakakolwiek częściowa zbieżność z danymi rzeczywistymi jest przypadkowa i nie zamierzona.

Obsługa płatności

Wszelką obsługą płatności związanych z programem mFARA i zapewnieniem ich bezpieczeństwa zajmuje się firma Apple poprzez sklep App Store. Firma SIGNUM-NET nie otrzymuje od operatora sklepu żadnych informacji o kartach płatniczych ani o danych nabywcy. Firma SIGNUM-NET nie obsługuje żadnych transakcji finansowych związanych z programem mFara.

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.