Czym różni się wczytywanie danych z FARY 5.0 i wysyłanie do FARY 5.0 ? - Fara

Czym różni się wczytywanie danych z FARY 5.0 i wysyłanie do FARY 5.0 ?

Obydwie funkcje znacznie różnią się od siebie.

FARA 5.0 → iPad iPad → FARA 5.0
Wczytanie danych z FARY 5.0 do iPada powoduje skasowanie całej bazy danych na iPadzie i wczytanie w jej miejsce kartoteki z komputera. Oznacza to, iż wszystkie dane na iPadzie w programie mFara zostaną utracone – w ich miejsce pojawią się dane z iPada ! Wczytanie danych z iPada do FARY 5.0 nie powoduje usunięcia danych z FARY !!!. Kartoteki założone na iPadzie zostaną dopisane do FARY. Karty zmodyfikowane na iPadzie zostaną w Farze uzupełnione (zaktualizowane).

Innymi słowy:

  • z komputera do iPada kopiujemy całą bazę danych – dane z iPada znikają,
  • z iPada do komputera wczytujemy tylko zmiany i aktualizujemy istniejącą kartotekę.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.