Jak wysłać dane z iPada do FARY 5.0 na komputerze ? - Fara

Jak wysłać dane z iPada do FARY 5.0 na komputerze ?

Poniższy opis może wyglądać na zawiły ze względu na dużą liczbę punktów - chodzi tu jednak o w miarę najbardziej klarowne wyjaśnienie tej operacji krok po kroku. Poszczególne punkty opisują kolejne proste i elementarne kroki.

 • Stuknij w ikonę Synchronizuj w głównym oknie aplikacji mFara,
 • stuknij w ikonę wyślij w panelu synchronizacji,
 • połącz urządzenie kabelkiem USB z komputerem, odczekaj, aż uruchomi się program iTunes, odszukaj w nim swoje urządzenie i kliknij w nie,
 • kliknij w Programy w górnym menu programu iTunes,
 • zjedź kursorem myszki niżej – w kierunku dolnej części okna na listę Programy, odszukaj na tej liście aplikację mFara i kliknij w nią myszką,
 • po prawej stronie pokaże się ramka Dokumenty mFara, a w niej plik from_mfara. Skopiuj ten plik na dysk swojego komputera,
 • uruchom program FARA na komputerze i przejdź do części SERWIS,
 • kliknij w ikonę Synchronizuj z urządzeniem mobilnym,
 • kliknij w przycisk wczytaj dane i wskaż plik from_mfara, który skopiowałeś z programu iTunes
 • poczekaj, aż program zsynchronizuje bazę danych z danymi z Twojego urządzenia,


Po wykonaniu tych kroków baza danych na komputerze jest już aktualna. Bezwzględnie należy teraz wykonać operację powrotną – czyli:

 • Kliknij w ikonę Synchronizuj z urządzeniem mobilnym w części SERWIS programu FARA,
 • Kliknij w przycisk wyślij dane i poczekaj, aż program wyeksportuje kartotekę i utworzy plik to_mfara,
 • w menu iTunes odszukaj swoje urządzenie i kliknij w nie, następnie kliknij w Programy w górnym menu programu iTunes,
 • zjedź kursorem myszki niżej – w kierunku dolnej części okna na listę Programy, odszukaj na niej liście aplikację mFara i kliknij w nią myszką,
 • po prawej stronie pokaże się ramka Dokumenty mFara - skopiuj tam plik to_mfara,
 • NIE klikaj w ikonę Synchronizuj w programie iTunes – nie o tę synchronizację tutaj chodzi !
 • stuknij w ikonę Synchronizuj w głównym oknie aplikacji mFara na urządzeniu,
 • stuknij w ikonę wczytaj w panelu synchronizacji,


Dopiero teraz dane na urządzeniu są w pełni zsynchronizowane z bazą danych programu FARA na komputerze !

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.