Jak wczytać dane z FARY 5.0 ? - Fara

Jak wczytać dane z FARY 5.0 ?

1. Kliknij w ikonę Synchronizuj z urządzeniem mobilnym w części SERWIS programu FARA.

menu_fara5

2. kliknij w przycisk wyślij dane,

fara_send_to_iPad

3. poczekaj, aż program wyeksportuje kartotekę i utworzy plik to_mfara, wskaż folder, w którym plik ma zostać utworzony i kliknij w przycisk Dalej,

fara_send_to_iPad_select

4. Połącz urządzenie kabelkiem USB z komputerem i poczekaj, aż uruchomi się program iTunes, następnie w menu iTunes odszukaj swoje urządzenie i kliknij w nie (1), po czym kliknij w Programy w górnym menu programu iTunes (2), zjedź kursorem myszki niżej – w kierunku dolnej części okna na listę Programy, odszukaj na liście programów aplikację mFara (3) i kliknij w nią myszką. Po prawej stronie pokaże się ramka Dokumenty mFara (4) - skopiuj tam plik to_mfara,

iTunes_sync_mFara

Plik to_mfara można skopiować do foldera dokumentów albo klikając przycisk Dodaj pod okienkiem albo przesuwając plik za pomocą myszki z jednego okienka do drugiego


5. NIE klikaj w ikonę Synchronizuj w programie iTunes – nie o tę synchronizację tutaj chodzi !


6. stuknij w ikonę Synchronizuj w głównym oknie aplikacji mFara na urządzeniu, następnie w w ikonę wczytaj w panelu synchronizacji.

mfara_menu_sync_pl

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.