bez chmury i Internetu ! - Fara

bez chmury i Internetu !

no internetBaza danych bezpośrednio w tablecie ! - nie przechowywana w chmurze !

Praca bez Internetu - ponieważ dane są na dysku urządzenia - nie ma tu żadnej transmisji danych on-line przez Internet !
Synchronizowanie z bazą danych FARY 5.0 poprzez połączenie iPada z komputerem za pomocą kabla – dostęp do Internetu nie jest potrzebny !
Możliwość włączenia dodatkowej ochrony hasłem samej aplikacji – niezależnie od ustawień iPada !

Można pracować na dowolnej liczbie iPadów bez żadnego połączenia internetowego między nimi i między komputerem z programem FARA 5.0 - wszystko w tzw. off-linie. W dwolnej chwili można połączyć iPada kabelkiem z komputerem i zsynchronizować bazę danych na komputerze z bazami z iPadów !

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.