E-nekrolog - instrukcja

E-nekrolog to funkcja wywoływana z poziomu formularza księgi zmarłych. Redaguje ona wstępnie nekrolog stosując dane z księgi zmarłych, pozwala go przeredagować, aby zapewnić poprawność gramatyczną i umieścić w nim dodatkowe informacje, po czym wysyła zredagowany nekrolog z ewentualnym zdjęciem na serwer WWW.

E-nekrolog

Typ elementu: obsługowy

Funkcja wymaga od użytkownika kliknięcia w ikonę i wymuszenie wysłania stworzonego przez program FARA i przeredagowanego przez użytkownika programu tekstu nekrologu na zadeklarowany wcześniej przez administratora adres ftp.

Dla użytkowników programu FARA oraz administratorów stron WWW i webmasterów.

Pobierz PDF Opis korzystania i konfiguracji funkcji.