Cmentarz: FARA Cmentarz on-line - dokumentacje techniczne

Typ elementu: bezobsługowy

Funkcja wymaga od administratora skonfigurowania jej parametrów. Wysyłanie danych do serwera WWW lub innej aplikacji odbywa się automatycznie, po każdorazowej zmianie danych - bez interwencji użytkownika.

Dla twórców stron, którzy instalują na serwerze WWW i dostosowują do swoich potrzeb skrypt stworzony przez producenta programu FARA

Pobierz plik ZIP Skrypt fara_cmentarz_online.php oraz skrypt konfiguracyjny fara_cmentarz_online_konfiguracja.php

Pobierz PDFDokumentacja skryptu fara_cmentarz_online.php

Dla twórców stron, którzy tworzą własne mechanizmy wczytujące dane wysłane do serwera WWW przez program FARA

Pobierz PDF Dokumentacja plików CSV generowanych przez program FARA - dla webmasterów tworzących własne skrypty wczytujące dane do bazy na serwerze WWW