Wczytywanie danych z innych programów - Fara

Wczytywanie danych z innych programów

WCZYTYWANIE  DANYCH DO PROGRAMU FARA 5.0

Konwersja danych do programu FARA odbywa się w firmie SIGNUM-NET w kilku krokach:

  1. Spisanie umowy powierzenia danych do konwersji z zasadą zachowania poufności i zakazem udostępniania
  2. Przekazanie danych do konwersji
  3. Przeprowadzenie konwersji w firmie SIGNUM-NET
  4. Przekazanie zwrotne bazy danych w formacie programu FARA 5.0
  5. Zniszczenie bazy danych i przekazanie protokołu zniszczenia.

Koszt usług konwersji waha się w granicach 150-500 zł w zależności od stopnia złożoności bazy.

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.