FARA 5.0 dla Windows - wersja demonstracyjna - Fara

FARA 5.0 dla Windows - wersja demonstracyjna

Pełna wersja zawierająca wszystkie programy wraz z przykładową bazą danych. Nie posiada ograniczeń czasowych, lecz ilościowe w pojemności bazy danych. Niektóre funkcje programu są tu wyłączone.

Instalacja

Plik fara5demo.exe należy pobrać, a następnie uruchomić. Zaleca się zainstalować program w folderze proponowanym przez instalator.

Postanowienia licencyjne

 1. Producentem i wyłącznym dysponentem autorskich praw majątkowych i osobistych do niniejszego programu jest firma „SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler” NIP: PL9541607965.
 2. Niniejszy program komputerowy przeznaczony jest dla parafii oraz osób duchownych i instytucji kościoła, a także osób świeckich współpracujących z parafiami.
 3. Wersja demonstracyjna programu zawiera fikcyjne, przykładowe dane.
 4. Program FARA w wersji demonstracyjnej jest bezpłatny i przeznaczony tylko i wyłącznie dla parafii !. Niniejsza licencja nie zezwala na wykorzystanie programu przez inne instytucje, osoby fizyczne i podmioty gospodarcze.
 5. Niniejsza wersja demonstracyjna oprogramowania może być eksploatowana nieodpłatnie przez parafie celem zapoznania się z funkcjami programu i jego przetestowania na własnym sprzęcie komputerowym.
 6. Wersja demonstracyjna programu jest nieodpłatna i nie można jej odsprzedawać.
 7. Nie można przekazywać programu instytucjom i osobom prowadzącym działalność konkurencyjną wobec twórców programu FARA.
 8. Program chroniony jest przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
 9. Kopiowane i powielanie materiałów, z których składa się program wymaga pisemnej zgody producenta programu, tj. firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler, NIP: PL9541607965.
 10. Niniejsza licencja nie daje prawa do dekompilacji, dekompozycji ani wszelkich innych prób odtworzenia kodu źródłowego programu.
 11. Podręcznik użytkownika programu stanowi w sensie prawa Rzeczypospolitej Polskiej utwór literacki i podlega ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Kopiowanie i publikowanie fragmentów opracowania bez zgody autora podlega sankcjom prawnym określonym w przepisach wykonawczych do ustawy.
 12. Podręcznik można drukować dla własnych potrzeb w dowolnej ilości egzemplarzy.
 13. Nie można przekazywać podręcznika instytucjom i osobom prowadzącym działalność konkurencyjną wobec twórców programu FARA.

Producent nie udziela licencji na korzystanie z programu podmiotom komercyjnym !

W szczególności zabrania się wykorzystywania katalogu adresowego parafii w celach marketingowych, ze szczególnym uwzględnieniem telemarketingu. Wykorzystywanie katalogu parafii programu Fara przez instytucje inne niż parafie jako źródła danych służących do prowadzenia telefonicznych i wysyłkowych kampanii handlowych i reklamowych stanowi naruszenie prawa i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności karnej !

Wysłanie poniższego formularza oznacza akceptację postanowień licencyjnych !

Proszę wypełnić i wysłać poniższy formularz. Link do pobrania wersji DEMO programu FARA 5.0 zostanie wysłany w ciągu najbliższego dnia roboczego. Informujemy, iż firma SIGNUM-NET nie stosuje telemarketingu i wypełnienie formularza nie skutkuje wysyłaniem informacji handlowych ani żadnymi akcjami telefonicznymi.
Pola oznaczone znakiem (*) muszą zostać wypełnione.

Parafia (*)


Pełny adres pocztowy (*)


Diecezja (*)


E-mail (*)


Ewentualne uwagi

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.