Instalacja w sieci - Fara


Aby zainstalować program w lokalnej sieci komputerowej należy:

Krok I:
Wyznaczyć komputer, który będzie pełnił rolę serwera - jeden z tych komputerów będzie musiał być włączony, by można było pracować z FARą na innych maszynach w sieci. Często zdarza się, że jeden z komputerów pełni funkcję zarówno serwera i jednocześnie stacji roboczej.

Krok II:

Na komputerze serwera utworzyć ręcznie folder o dowolnej nazwie, np. fara_serwer na dysku C (należy starać się unikać umieszczania w nazwie foldera polskich znaków oraz spacji), w którym zainstalowany zostanie tzw. serwer programu i bazy danych. Folder ten należy następnie udostępnić z prawem zapisu i modyfikacji plików. Aby to zrobić należy:

 • otworzyć okno "Mój komputer",
 • odszukać folder programu,
 • kliknąć na nim prawym przyciskiem myszki,
 • kliknąć w menu Właściwości,
 • kliknąć w zakładkę "Udostępnianie"
 • zaznaczyć pole "Udostępnij ten folder w sieci" oraz pole "Zezwalaj użytkownikom sieciowym na zmianę moich plików"


Po wykonaniu tego kroku na serwerze będzie istniał folder - puste (na razie) miejsce przeznaczone na serwer programu. Będzie ono "widziane" na innych komputerach w sieci lokalnej

udostępnianie dysków sieciowych

Krok III:
Teraz na wszystkich komputerach trzeba dokonać tzw. mapowania dysku sieciowego . Aby tego dokonać należy:

 • otworzyć okno "Mój komputer",
 • kliknąć w menu "Narzędzia" u góry okna,
 • kliknąć w menu "Mapuj dysk sieciowy",
 • wybrać literę, pod jaką będzie dostępny folder serwera programu (np. Z)
 • kliknąć w przycisk "Przeglądaj" i w wyświetlonym okienku otoczenia sieciowego odszukać komputer serwera, a nim folder serwera (zazwyczaj jest to folder FARA_SERWER), po wybraniu kliknąć w OK,
 • W okienku mapowania dysku zaznaczyć pole "Połącz ponownie przy logowaniu",
 • kliknąć w przycisk "Zakończ"

Po wykonaniu tego kroku mamy podłączony folder programu na serwerze do komputerów lokalnych.

mapowanie dysków sieciowych

 
Zaleca się wykonywać powyższe czynności (mapowanie dysku) również na tym komputerze, który będzie pełnił jednocześnie funkcję serwera i stacji roboczej ! W przeciwnym razie w niektórych konfiguracjach Windows mogą (nie zawsze) wystąpić problemy z prawami dostępu do plików (podczas pierwszego uruchomienia programu może objawić się wyświetleniem komunikatu o błędzie nr #052)
 


Krok IV:
Na każdej stacji roboczej należy:

 • Uruchomić komputer i zalogować się do systemu Windows jako użytkownik-administrator.
 • uruchomić na nim program instalacyjny w następujący sposób:

 
UWAGA - jest to instalator stacji roboczej ! - gdy zapyta on o folder, w którym należy zainstalować program podajemy folder dla stacji roboczej, np. fara na dysku C, a nie zmapowany folder serwera !
 

 • przeładować komputer,
 • uruchomić program FARA. Podczas pierwszego uruchomienia poprosi on wskazanie foldera, w którym znajduje się/ma się znaleźć serwer programu i bazy danych. Należy wskazać zmapowany folder serwera (np. jako dysk Z). W dalszych krokach program zainstaluje i skonfiguruje serwer programu (jeśli jeszcze nie będzie zainstalowany) i skonfiguruje stację roboczą.

UWAGA !!!!!

uwagaFoldery stacji roboczej i serwera muszą być dwoma odrębnymi folderami. Nie można instalować stacji roboczej w tym samym folderze, w którym umieszczono serwer programu i wyświetlanie w trakcie pracy anglojęzycznego komunikatu "Data environment already loaded". Stację roboczą należy zawsze instalować w innym folderze niż serwer programu ! !.

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.