Program instalacyjny komercyjnej wersji programu FARA 5.0 dla Windows - Fara

Program instalacyjny komercyjnej wersji programu FARA 5.0 dla Windows

Instalator komercyjnej wersji programu z wbudowanymi wszystkimi aktualizacjami w odmianie, która podczas pierwszego uruchomienia po podaniu numeru seryjnego aktywuje się przez Internet. Z tego względu można ją instalować tylko na komputerze posiadającym (przynajmniej tylko w trakcie pierwszego uruchomienia) dostęp do Internetu. Aby instalować program na komputerze bez dostępu do Internetu należy posłużyć się otrzymaną od producenta płytą CD.

Instalacja

Plik farasetup.exe należy pobrać, a następnie uruchomić. Zaleca się zainstalować program w folderze proponowanym przez instalator

uwaga W wersji sieciowej (tzw. wielodostępowej) należy przygotować i skonfigurować sieć, a następnie zainstalować program zgodnie z instrukcją zamieszczoną tutaj >>

 
W trakcie pierwszego uruchomienia program poprosi o wprowadzenie numeru seryjnego. Numer seryjny znajduje się na fakturze zakupowej. W przypadku zagubienia numeru seryjnego można zwrócić się do producenta programu o jego ponowne przysłanie. Procedura ta jest bezpłatna.
 

Umowa licencyjna

zawarta pomiędzy firmą „SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler”, NIP: PL9541607965, zwanym dalej producentem, a licencjobiorcą. Pobranie i zainstalowanie programu oznacza akceptację postanowień niniejszej umowy.

 1. Producentem i wyłącznym dysponentem autorskich praw majątkowych i osobistych do niniejszego programu jest firma „SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler”, NIP: PL9541607965.
 2. Niniejsza licencja zezwala na wykorzystanie programu na dowolnej liczbie komputerów, ale tylko w celu prowadzenia jednej bazy danych licencjobiorcy.
 3. Dane wprowadzone do programu stanowią własność licencjobiorcy (parafii wprowadzającej dane do programu i korzystającej z nich).
 4. Baza danych umieszczona jest na lokalnym dysku komputera, do którego producent programu nie ma dostępu.
 5. Nie można odsprzedawać programu ani udostępniać go innym podmiotom ani osobom fizycznym.
 6. Program chroniony jest przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie - kopiowanie jego rozwiązań nie wynikających bezpośrednio z charakteru pracy biura parafialnego, wykorzystywanie i rozpowszechnianie zawartych w nim wzorców dokumentów oraz grafik be zgody firmy SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa Rzeczypospolitej Polskiej i może stanowić podstawę dochodzenia roszczeń
 7. Kopiowane i powielanie materiałów, z których składa się program wymaga pisemnej zgody producenta programu.
 8. Licencjobiorca nabywa skompilowany kod wynikowy programu, bez kodu źródłowego. Niniejsza licencja nie daje prawa do dekompilacji, dekompozycji ani wszelkich innych prób odtworzenia kodu źródłowego programu.
 9. Podręcznik użytkownika programu stanowi w sensie prawa Rzeczypospolitej Polskiej utwór literacki i podlega ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Kopiowanie i publikowanie fragmentów opracowania bez zgody autora podlega sankcjom prawnym określonym w przepisach wykonawczych do ustawy.
 10. Podręcznik można drukować dla własnych potrzeb w dowolnej ilości egzemplarzy.
 11. Nie można przekazywać utworu instytucjom i osobom prowadzącym działalność konkurencyjną wobec twórców programu FARA.

opis .................... Program instalacyjny komercyjnej wersji programu
nazwa ................ farasetup.exe
wersja ................ 5.0.72
rozmiar ............... 110 MB
data wydania ..... 15 kwietnia 2019
Pobranie pliku oznacza akceptację warunków licencyjnych

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.