FARA 5.0 - podręcznik użytkownika - Fara

FARA 5.0 - podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika programu dla wersji 5.0 w postaci pliku PDF. Do jego odczytania niezbędny jest darmowy program Acrobat Reader.

InstalacjaPobrany plik fara5podrecznik.exe należy uruchomić. Spowoduje to rozpakowanie podręcznika i utworzenie na pulpicie systemu Windows ikony, służącej do otwarcia podręcznika. Do czytania opracowania niezbędny jest darmowy program Acrobat Reader.

Postanowienia licencyjne

  1. Podręcznik użytkownika programu stanowi w sensie prawa Rzeczypospolitej Polskiej utwór literacki i podlega ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Kopiowanie i publikowanie fragmentów opracowania bez zgody autora podlega sankcjom prawnym określonym w przepisach wykonawczych do ustawy.
  2. Podręcznik można drukować dla własnych potrzeb w dowolnej ilości egzemplarzy.
  3. Nie można przekazywać utworu instytucjom i osobom prowadzącym działalność konkurencyjną wobec twórców programu FARA.

opis .................... Podręcznik użytkownika programu FARA 5.0
nazwa ................ fara5podrecznik.exe
wersja ................ 2.4
rozmiar ............... 5,20 MB
data wydania ..... 25 czerwca 2012
Pobranie pliku oznacza akceptację warunków licencyjnych

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.