Aktualizacja starszych wersji programu FARA do wersji 5.0
wtorek, 24 marca 2009 14:00

Proszę o sporządzenie i przesłanie oferty i wyceny aktualizacji programu FARA do wersji 5.0 i ewentualnej rozbudowy o pozostałe programy.

Właściciel programu (parafia lub imię i nazwisko) (*)


Miejscowość (*)


E-mail (*)


Ewentualne uwagi